16.08.2019

Energetsko certificiranje nekretnina

Energetsko certificiranje nekretnina

Prodavatelji nekretnina muku muče s pribavljanjem dokumentacije koja se mora priložiti uz nekretninu koja se prodaje. Jedan od najvažnijih dokumenata koji prodavatelj mora pribaviti je energetski certifikat. Ovo pravilo primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine te je svaki prodavatelj dužan poštivati ga jer će u protivnom morati platiti kaznu koja se kreće u rasponu od 5 000 i 30 000 kuna. Osim prodavatelja, od 2016. i najmodavci su obvezni osigurati energetski certifikat svoje nekretnine.

U nastavku slijede općenite informacije o energetskom certificiranju zajedno s organizacijama koje su ovlaštene za izdavanje energetskog certifikate, sam postupak energetskog certificiranja, opis energetskih razreda te u konačnici cijene izdavanja energetskih certifikata. 

 

Općenito o energetskom certificiranju 

Energetsko certificiranje odnosi se na skup postupaka koji su potrebni da bi se izdao energetski certifikat, to jest dokument kojim se dokazuju energetska svojstva zgrade. Rok važenja energetskog certifikata je deset godina te sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja, podatke o osobi koja je izdala i izradila certifikat te podatke o osobama koje su sudjelovale u njegovoj izradi, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade i razne druge informacije.  

Kao što je već rečeno u uvodu, sve nekretnine trebaju posjedovati i energetski certifikat osim nekretnine koje se odnose na:  

 • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti 
 • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama 
 • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje 
 • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2 

Svaki vlasnik nekretnine koji ju želi prodati ili iznajmiti dužan je prije njene prodaje ili davanja u najam pribaviti energetski certifikat koji će nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o najmu predati kupcu ili najmoprimcu. Također, prilikom oglašavanja nekretnine potrebno je ujedno i navesti energetski razred zgrade. 

 

Postupak energetskog certificiranja 

Skup postupaka koji prethode izdavanju energetskog certifikata provode ovlaštene osobe, energetski certifikatori, a odnose se na provođenje energetskog pregleda zgrade, izradu proračuna za referentne klimatske podatke koji su nužni za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, izračun specifične godišnje isporučene i primarne energije te emisije CO2 te određivanje energetskog certifikata zgrade.  

U Registru osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrade možete provjeriti koji su to ovlašteni stručnjaci koji vam mogu pomoći da nabavite energetski certifikat. Energetski pregled zgrade uključuje sljedeće aktivnosti: 

 • pripremne radnje, 
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradi, 
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi, 
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine, 
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera, 
 •  izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade.  

Osim toga provode se analize koje se odnose na: način gospodarenja energijom u zgradi, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije te sustav za pripremu potrošne tople vode, zatim sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustav električne rasvjete, opskrbe vodom, mjerenja, regulacije i upravljanje te alternativne sustave za opskrbu energijom.  

 

Izdavanje energetskog certifikata za nove i postojeće zgrade 

Postoji razlika između izdavanja energetskog certifikata za nove i za već postojeće zgrade. Za postojeće zgrade potrebne su već prethodno opisane aktivnosti od energetskog pregleda zgrade pa sve do određivanja energetskog razreda zgrade. Za nove zgrade, postupak energetskog certificiranja je puno jednostavniji te ne uključuje energetski pregled zgrade. Podaci o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrade ovlašteni certifikatori preuzimaju iz glavnog projekta.  

Ostale informacije prikupljaju iz pisanih izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vrše vizualni pregled zgrade te pregledavaju završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi (ukoliko je bilo potrebno izraditi ga). 

 

Energetski razredi 

Energetskim razredima ocjenjuje se nergetska učinkovitost nekretnine te prikazuju godišnju potrošnju energije po kvadratnom metru (kWh/m2). Postoji ukupno 8 energetskih razreda i nekretnina se nakon ergetskog pregleda može smjestiti u jedan od njih. Energetski razredi u koji spadaju energetski naučinkovitije zgrade prema najmanje učinkovitima čine: 

 • Energetski razred A+ čine najučinkovitije građevine, poznate kao pasivne kuće. Takve građevine praktički ne troše enerrgiju zbog odlične izolacije, korištenja sustave povrata topine i obnovljivih izvora energije. Zgrade u energetskom razredu A+ troše manje od 15 kWh/m2. 
 • Energetski razred A predstavlja niskoenergetske građevine s dobrom izolacijom, višestruko izoliranim zidovima, trostrukom PVC stolarijom i obnovljivim izvorima energije 
 • Energetski razred B sastoji se od građevina koje koriste odličnu izolaciju i dobro su zaštićeni susjednim zgradama 
 • Energetski razred C predstavljaju dobro izolirani objekti i noviji stanovi 
 • Energetski razred D čine kuće izolirane sa svih strana, s PVC stolarijom te izolirani stanovi na rubovima zgrada ili pak stanovi koji su loše izolirani, ali su okruženi drugim stanovima. 
 • U energetski razred E svrstavaju se kuće i stanovi čija je energetska učinkovitost znatno niža od građevina koje su svrstane u jedan od prethodno navedenih razreda. Kuće imaju minimalnu izolaciju te jeftinu aluminijsku ili drvenu stolariju, a stanovi se nalaze u starijim zgradama s lošom stolarijom te njihova lokacija unutar zgrade nije prikladna. 
 • Energetski najneučinkovitije građevine svrstavaju se u energetske razrede F i G. Takve kuće nisu izolirane ili nemaju fasadu, a stanovi osim što su loše izolirani se nalaze na rubnim mjestima zgrade. U razredu G nalaze se zgrade koje troše više od 250 kW/m2. 

Kako bi objekt mogao promijeniti energetski razred potrebno je u njega i dodatno uložiti. Općenito što su nekretnine energetski učinkovitije to je veća vjerojatnost njihove prodaje i prodavatelju će biti lakše ostvariti višu prodajnu cijenu. Primjerice, kako bi iz razreda F ili G svrstali vašu nekretninu u razred B dovoljno je da implementirate kvalitetnu toplinsku zaštitu. Međutim, za razrede A i A+ potrebno je ipak više te implementirati obnovljive izvore energiju kako bi se smanjila potrošnja energije. 

 

Cijene izdavanja energetskog certifikata 

Da bi pribavili energetski certifikat morate imati na umu da vas on može koštati i do nekoliko tisuća kuna. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja propisalo je maksimalne cijene, ali u praksi sama cijena izdavanja certifikata ovisi o dogovoru između vas kao naručitelja i energetskih certifikatora koji će vam taj certifikat i izdati. Za pojedinačni stan u postojećoj zgradi maksimalna cijena iznosi 2.700 kn, za stambene građevine s kvadraturom od 50 do 250 m2 do 4.750 kn, dok za kuću do površine 400 m2 iznosi maksimalno 7.400 kuna.