Usluge

STAN GRAD je tvrtka specijalizirana za posredovanje u kupoprodaji nekretnina na tržištu središnje i zapadne Hrvatske. Naš pristup posredovanju je drugačiji u odnosu na prividno slične posrednike. Mi nismo posrednik za reklamu nekretnina, nego profesionalni centar koji će učiniti sve da Vaša prodaja ili Vaša kupnja nekretnine proteknu brzo i glatko, uz minimum Vašeg angažmana i vremenskog utroška.

Unutar svojih profesionalnih kompetencija, možemo Vam ponuditi svoje bazične vrste usluga:
 
Posredovanje u prodaji nekretnine
Posredovanje u prodaji nekretnine je usluga namijenjena prodavateljima nekretnina. Usluga je to kojom posrednik za račun prodavatelja nekretnine obavlja traženje prilike za prezentaciju njegove nekretnine među klijentima posrednika te izvještava prodavatelja o eventualnim prilikama za kupoprodaju njegove nekretnine među klijentima posrednika i nastoji dovesti prodavatelja u vezu sa kupcima iz baze klijenata posrednika. Opisana usluga je za prodavatelja besplatna ukoliko posrednik ne uspije prodavatelja dovesti u vezu s kupcem njegove nekretnine. Ukoliko posrednik prodavatelja dovede u vezu s kupcem njegove nekretnine, za opisanu uslugu posrednik od prodavatelja naplaćuje posredničku naknadu u visini 3%+PDV od postignute kupoprodajne vrijednosti nekretnine.

Posredovanje u kupovini nekretnine
Posredovanje u kupovini nekretnine je usluga koja se nudi kupcima nekretnina. To je usluga kojom posrednik za račun kupca nekretnine (i) vrši potragu nekretnina prema njegovim preferencijama ili (ii) kupcu stavlja na raspolaganje proaktivno (unaprijed) pripremljenu bazu informacija o nekretninama dostupnim na tržištu. Neovisno o izabranom modelu, nakon pronalaska odgovarajuće nekretnine, usluga uključuje izvještavanje kupca o eventualno postignutim prilikama za kupovinu predmetne nekretnine i dovođenje kupca u direktnu vezu s prodavateljem iste. Opisana usluga je za kupca besplatna ukoliko kupac ne kupi nekretninu koju mu je posrednik pokazao. Ukoliko posrednik kupcu pokaže nekretninu koju je kupac potom kupio, za opisanu uslugu posrednik od kupca naplaćuje posredničku naknadu u visini 3%+PDV od postignute kupoprodajne vrijednosti nekretnine.

Vođenje građevinskog investicijskog projekta
Vođenje građevinskog investicijskog projekta je usluga namijenjena investitorima u građenje nekretnine. Usluga uključuje vođenje postupka pripreme projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, izradu troškovnika, pronalaženje izvođača radova, vođenje i nadzor procesa građenja nekretnine, prikupljanje završne tehničke dokumentacije te ishođenje urisa nekretnine u katastar i upisa nekretnine u zemljišnu knjigu. Cijena ove usluge u načelu se veže za vrijednost investicije i okvirno iznosi 10%+PDV od vrijednost investicije.

Uz angažiranje dugogodišnjih stručnih suradnika, u mogućnosti smo Vam ponuditi još i sljedeće usluge:

Projektiranje nekretnine
Projektiranje nekretnine uključuje izradu geodetskog elaborata, izradu idejne arhitektonske programske koncepcije zahvata, izradu idejnog arhitektonskog rješenja, izradu glavnog projekta, izradu izvedbenog projekta, izradu 3D vizualizacije prostornog zahvata, izradu troškovnika radova. Cijena ove usluge varira u ovisnosti o specifičnosti pojedinog projekta i može biti definirana nakon dogovora sa klijentom. 

Etažiranje nekretnine
Etažiranje nekretnine uključuje izradu elaborata kojim se objekat (najčešće zgrada, viseobiteljski ili dvojni objekat) dijeli na samostalne uporabne cjeline. Usluga podrazumijeva ishođenje potvrde izrađenog elaborata u nadležnom uredu za urbanizam, graditeljstvo i prostorno uređenje te ishođenje provedbe istog u nadležnoj zemljišnoj knjizi. Cijena ove usluge varira u ovisnosti o specifičnosti posla i može biti izračunata nakon dogovora sa klijentom. 

Energetsko certificiranje nekretnine
Energetsko certificiranje odnosi se na provođenje postupka energetskog pregleda zgrade, izrade proračuna referentnih klimatskih podataka nužnih za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, izradu izračuna specifične godišnje isporučene i primarne energije i emisije CO2, te na koncu izrade elaborata kojim se iskazuju spomenuta energetska svojstava nekretnine. Cijena ove usluge varira u ovisnosti o specifičnosti posla i može biti izračunata nakon dogovora sa klijentom. 

Zahvaljujući dugom profesionalnom iskustvu u posredovanju, ali i kupovini, investicijama te prodaji vlastitih nekretninama, mi dobro razumijemo poziciju investitora u nekretnine ili prodavatelja nekretnine kao i poziciju kupca nekretnine. Zbog toga smo prilikom posredovanja ili vođenja investicijskog projekta u mogućnosti postići najbolji mogući ishod za sve zainteresirane strane. Bilo da ste investitor, prodavatelj nekretnine ili kupac, u suradnji s nama ćete uz najmanji mogući angažman postići najbolji mogući rezultat.