Reference

Kroz svoj razvoj prikupili smo brojne reference, od izvođenja građevinskih radova za privatne i javne naručitelje i provedbe te realizacije investicijskih stambenih projekata u Zagrebu, Dalmaciji i na otoku Krku pa sve do posredovanja u brojnim kupoprodajama na području otoka Krka, Crikvenice te Zagreba i Zagrebačke županije.

Izdvojene građevinske reference:
- Izvođenje radova na više obiteljskih kuća u Velikoj Gorici
- Izvođenje radova na više obiteljskih kuća u Zagrebu
- Izvođenje radova na zahvatu obnove rive u Baškoj na Krku
- Izvođenja radova na zahvatu obnove rive u gradu Krku

Izdvojene investicijske reference:
- Realizacija projekta izgradnje i prodaje 4 stana u urbanoj vili na Bukovačkoj cesti u Zagrebu
- Realizacija projekta izgradnje i prodaje 18 stanova u tri stambene zgrade na Dubašljanskoj cesti Malinskoj
- Realizacija projekta izgradnje i prodaje 10 stanova u stambenoj zgradi u Nemiri kod Omiša
- Realizacija projekta izgradnje i prodaje 20 stanova u pet stambenih zgrada na području naselja Sveti Vid, Malinska

Reference u posredovanju:
Vodeći brigu o zaštiti podataka te privatnosti i interesa naših klijenata, navest će se da je STAN GRAD posredovao za veliki broj klijenata prodavatelja i klijenata kupaca prilikom brojnih kupoprodaja nekretnina na području otoka Krka, Crikvenice, Velike Gorice i Zagreba. U nastavku Vam donosimo dojmove nekolicine klijenata o našem radu.