Impressum

STAN GRAD d.o.o.
Trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
 
Puni naziv
STAN GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i poslovanje nekretninama
 
Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Đalskog 29, 10410 Velika Gorica, Hrvatska
Županija sjedišta: Zagrebačka županija

Osnovni podaci
Matični broj subjekta (MBS): 080414130
Matični broj poslovnog subjekta (MB): 01598066
Europski jedinstveni identifikator (EUID): HRSR.080414130
Porezni broj - OIB: 98168275208
VAT-ID: HR98168275208
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Žiro račun: IBAN HR2123600001101450706
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Osnivači/članovi društva: Ivan Radman

Osobe ovlaštene za zastupanje
Ivan Radman, direktor
Slavko Radman, prokurist

Kontakt
Telefon +385 1 6219 566
Fax +385 1 6219 566
E-mail info@nekretnine-stangrad.hr
Web www.nekretnine-stangrad.hr

Predmet poslovanja
POSLOVANJE NEKRETNINAMA - i. Projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem; ii. Izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji; iii. Kupnja i prodaja robe; iv. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu.
 
Temeljem Rješenja o ispunjavanju uvjeta izdanog od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske 29.07.2014. godine, KLASA: UP/I-330-01/14-01/176, URBR: 526-05-01-01-01/2-14-2, trgovačko društvo STAN GRAD d.o.o. je licencirani posrednik u prometu nekretnina, upisan u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 29.07.2014. godine pod registarskim brojem upisa 75/2014.

Osiguravajuće društvo: Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb

Licencirani agenati
Radman, Ana (registarski broj 196/2021)
Radman, Ivan (registarski broj 195/2021)

Poslovnice
MALINSKA, Primorsko-goranska županija
Dubašljanska cesta 134, 51511 Malinska, Hrvatska
Telefon +385 51 677 809; Mobitel +385 91 605 1497; Email info@nekretnine-stangrad.hr

VELIKA GORICA, Zagrebačka županija
Ulica Ksavera Šandora Đalskog 29, 10410 Velika Gorica, Hrvatska
Telefon +385 1 6219 566; Mobitel +385 98 948 7019; Email info@nekretnine-stangrad.hr

Uvjeti i pravila
Uvjeti poslovanjaUvjeti korištenja, Pravila privatnosti

Opće napomene
STAN GRAD poduzima sve mjere osiguravanja ispravnosti i potpunosti podataka. Mogućnost pojave greške se ne smije isključiti.