Rijeka i okolica

Crikvenička rivijera – „najbliže more“ i omiljena vikend destinacija

Kvarnerski zaljev koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Jadranskog mora, osim što se može pohvaliti mnogim otocima, u svom središtu krije pravu kopnenu ljepoticu - Crikveničku rivijeru. Na 28 km2 priobalnog pojasa duljine oko 15 kilometara, proteže se Crikvenička rivijera koja je već godinama jedno od omiljenih turističkih destinacija sjevernog Jadrana.

Osim blage mediteranske klime karakterizirane vrućim ljetima, Crikvenička rivijera je brojnim turistima privlačna prvenstveno zbog svog položaja „najbližeg mora“ većini kopnenih gradova. Jedna od osnovnih prednosti ovog područja svakako se očituje u odličnoj cestovnoj povezanosti s unutrašnjošću Hrvatske te blizini riječke zračne luke na obližnjem otoku Krku.

Ako se navedenom pribroji i opće poznata prirodna ljepota ovog područja te manjak industrije u odnosu na velike gradove, Crikvenica je već godinama, uz otok Krk, jedna od glavnih turističkih destinacija na sjevernom Jadranu.

Čistoća mora i obale već su krajem 19. stoljeća počeli privlačiti turiste, da bi početkom 20. stoljeća Crikvenica bila prepoznata kao prirodno klimatsko lječilište. Navedeno je izrazito pozitivno utjecalo na razvoj turizma na ovom području.

Povećan interes turista i rast broja stanovnika pred gradske čelnike godinama postavljaju mnoštvo novih izazova u infrastrukturnom i ekološkom smislu. Stoga se Grad Crikvenica svake godine intenzivnije brine o uređenju trgova, kolnika, šetnica i plaža te skrbi za opću uređenost i čistoću ovog područja. Opći interes za doseljavanje i potražnja nekretnina u ovom kraju je u značajnom porastu pa se područje Crikvenice brzo urbanizira, širi i raste.

Značajnija mjesta s okolicom koja se uobičajeno ubrajaju pod područje Crikveničke rivijere su Jadranovo, Dramalj, Crikvenica, Selce i Novi Vinodolski. Zbog povećanog interesa i opće potražnje nekretnina, Crikvenica je atraktivna ulagačima pa se iz sadašnje perspektive čini da će cijene postojećih i novih nekretnina rasti i tijekom narednih godina.

S obzirom na rast turizma u cijelom području Kvarnera, što je osobito slučaj na otoku Krku i Crikveničkoj rivijeri, ulaganje u nekretnine u Crikvenici čini se mudrim potezom. Nešto opširnije o području Crikveničke rivijere kao potencijalnom odredištu vašeg ulaganja možete pročitati u nastavku.


Zemljopisni položaj Rivijere Crikvenice

Crikvenička rivijera je smještena u južnom dijelu europskog kontinenta, na obali Kvarnerskog zaljeva, na sjevernom dijelu jadranske obale Hrvatske. Crikvenica se nalazi na udaljenosti približno 35 kilometara od drugog po veličini hrvatskog grada i najveće hrvatske pomorske luke Rijeke. Šire područje grada Crikvenice administrativno pripada Primorsko-goranskoj županiji.

Područje grada Crikvenice je relativno razvijene reljefne strukture, a uz obalni pojas karakteriziraju ga i visoravni zaleđa koje premašuju čak i 300 m nadmorske visine te kanjon rijeke Dubračine. Ključna prednost područja Crikvenice u odnosu na brojne druge turističke destinacije u Hrvatskoj je njegova blizina hrvatskim i slovenskim kopnenim središtima. Iznimno je važno naglasiti da do Rivijere Crikvenice, cestovnim putem, u manje od pola dana možete stići iz bilo kojeg dijela srednje Europe. Ukoliko u Hrvatsku dolazite zračnim prometom, Crikvenica je od obližnje Zračne luke Rijeka na otoku Krku udaljena svega 20 kilometara.

Osim toga, brojne su lučice i marine diljem rivijere u koje se može uploviti i morskim prometom. Iz navedenoga i obzirom na svoj status „najbližeg mora“, ne čudi što je Crikvenička rivijera jedno od najpoželjnijih vikend destinacija hrvatskim i slovenskim državljanima.


Klima i vegetacija Rivijere Crikvenice

Zemljopisni položaj i smještaj Crikveničke rivijere u središtu Kvarnerskog zaljeva ovom području pruža blagu mediteransku klimu. Najpoznatija obilježja mediteranske klime su vruća i suha ljeta te blage zime sa zdravim, lokalno uvjetovanim sustavom vjetrova. Prosječna zimska temperatura crikveničkog područja, mjerena u mjesecu siječnju, iznosi približno 5 °C, dok tijekom mjeseca srpnja prosječna temperatura iznosi 32 °C. Ljeti temperatura mora ide do vrlo ugodnih 27 °C i takvom se zadržava do početka rujna. Godišnji prosjek relativne vlage crikveničkog područja iznosi oko 70%, a najviše kiše pada u jesenjim mjesecima. Primorski zrak u Crikveničkoj rivijeri odlikovan je čistoćom i raspršenošću zdravim oligomineralima i odsutnošću štetnih peludnih alergena i otpadnih plinova.

Mediteranska klima pridonijela je razvoju i bujanju vegetacije u cijelom Kvarnerskom zaljevu, pa time i Crikveničkoj rivijeri. Ovo područje je geološki građeno od naslaga sedimentnog tipa, a prema geološkoj starosti pripadaju kredi, kvartaru i paleogenu. Najznačajniju vegetativnu zajednicu na područja grada Crikvenice čine šikare bijelog graba te hrasta medunca.


Povijest i kulturna baština crikveničke rivijere

Zbog pogodnog geografskog položaja i geomorfoloških obilježja, na prostoru današnje Crikvenice, Rimljani su izgradili cestovnu postaju i promatračnicu „Ad Turres“ oko koje se, s vremenom, izgradilo i naselje. Prvi pisani dokaz o ovome mjestu smatraju se kartografski zapisi koji datiraju iz 4. stoljeća, a drugi materijalni povijesni izvori potvrđuju naseljenost crikveničkog područja unazad tri tisućljeća.

U srednjem vijeku ovim prostorima vladali su krčki knezovi Frankopani te se knez Nikola IV. Frankopan smatra utemeljiteljem današnje Crikvenice. On je na ušću potoka Dubračine 1412. g. dao sagraditi samostan, a njegova darovnica je nastariji pisani spomen imena „Crikvenica“. Samostan je postao središte društvenog i kulturnog života ondašnjeg stanovništva. Smatra se da je upravo u ovom samostanu Julije Klović, hrvatski slikar i minijaturist, od milja zvan „Michelangelo minijature“, započeo svoje školovanje.

Iz vremena vladavine Frankopana treba spomenuti i Vinodolski zakonik iz 1288. godine, koji je najstariji cjelovito sačuvan pravni dokument. Sastavila ga je komisija čiji su predstavnici bili iz devet vinodolskih gradova-općina. Zakonik odražava razvijenost kaznenog prava i ustroj društva te je najraniji hrvatski zapis koji spominje prava žena i njihovu osobnu i moralnu zaštitu. Vrlo dobro zrcali društvenu strukturu vinodolskog područja te omogućava, u tadašnjim granicama, jednakost i ravnopravnost stanovništva


Naseljenost i turizam u Rivijeri Crikvenici

Zahvaljujući brojnim pozitivnim odlikama ovog područja, Crikvenička rivijera ima sve potrebne preduvjete za ugodan i kvalitetan život stanovnika, ali i boravak turista. Prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine, Crikvenica s okolnim Jadranovim, Dramaljem, Selcem te drugim manjim mjestima broji 11.122 stanovnika, a sam grad Crikvenica 6.860 stanovnika.

Crikvenica je poznata kao jedno od najdrevnijih mediteranskih ljetovališta te kao prirodno lječilište blagih klimatskih uvjeta i bujne zimzelene vegetacije. Počeci organiziranog turizma na području Crikvenice datiraju još od kraja 19. stoljeća, a vežu se za izgradnju prvog drevnog kupališta „Banje poli vrutka“ 1888. godine i izgradnje prvog hotela „Therapia“ 1894. godine. Vjetar u leđa turizmu u Crikvenici zapuhao je 1906. godine kada je ovo područje i službenom državnom politikom prepoznato i proglašeno kao klimatsko lječilište, pri čemu se je znatniji razvoj dogodio po završetku Prvog svjetskog rata.

Brojne prekrasne pješčane i šljunkovite plaže pružaju istinski užitak kupanja u kristalno čistom moru te sunčanja ili spavanja u hladovini bujnog mediteranskog raslinja. Glavna plaža u Crikvenici, kao i plaža Kajčjak u Dramlju, mogu se pohvaliti plavom zastavom. Zastava se smatra međunarodnim priznanjem kvalitete i brige za obalni pojas i more.

S vremenom je rivijera Crikvenice izgradila tradiciju turizma i stekla status jednog od omiljenih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Prateći trend porasta turističkih rezultata u gotovo svim mjestima Kvarnerskog zaljeva, Crikvenica, Dramalj, Selce prednjače po nekoliko desetaka postotnih poena u rastu broja noćenja iz sezone u sezonu.

Osim prirodnih ljepota, zelenog krajolika te čistog mora i zraka, brojni posjetitelji prepoznaju ovo područje kao značajnu destinaciju za aktivni turistički boravak. Navedeno iznimno motivira domicilno stanovništvo i gradske čelnike na kontinuirano poboljšanje kvalitete apartmanskih i hotelskih smještajnih kapaciteta te na razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture i općeg uređenja grada. Osobiti naglasak stavljen je na proširenje i uređenje plažnog prostora te izgradnju, uređenje i povezivanje šetnica i biciklističkih staza. Tako bi se u bližoj budućnosti Crikvenica i Selce trebali povezati obnovljenom popularnom „šetnicom zdravlja“ te novim kvalitetnim plažnim prostorom.

Uz navedeno, treba napomenuti da stanovnici Crikvenice ističu i čuvaju svoje tradicionalne kulture, vrijednosti i običaje, te ih nastoje utkati u svoju turističku ponudu i brojnim gostima podići kvalitetu boravka. Kulturno-povijesna baština maslinarstva, vinove loze i ribarstva oživljava se kroz raznoliku gastronomsku ponudu te društvene manifestacije poput „Ribarskog tjedna, „(Sr)etno Selca“, „Cesta plave ribe“, „Maškara“ i puno drugih. Novi, široki centralni crikvenički trg poprište je iznimno velikog broja društvenih manifestacija od ranog proljeća i predsezone do kasne jeseni.

Porast turističke ponude i broja turista ujedno prati i paralelni porast cijena usluga i nekretnina, što ulaganje u nekretnine na ovom području čini razumnim poslovnim pothvatom malog rizika. Crikvenica je proteklih nekoliko godina dokazala da je sve omiljenija turistička destinacija, a prema svemu sudeći taj trend će se nastaviti. Planiranje prostora i briga za ekologiju svakako su važni čimbenici za daljnji razvoja turizma Crikveničke rivijere.


Prostorno uređenje i zbrinjavanje otpada u Rivijeri Crikvenici

Odlična povezanost gradova i odlične pozicije Crikveničku rivijeru svrstavaju u top ljetne destinacije sjevernog Jadrana. Mjesta koja pripadaju Crikveničkoj rivijeri vrlo dobru surađuju na području planiranja i uređenja prostora te brige za očuvanje čistoće prirode i okoliša.

Nedavno su stanovnici Crikvenice dobili svoj novi središnji gradski trg koji se nalazi tik do mora. Vrlo moderni i jedinstveni trg popločen je bijelim istarskim kamenom kirmenjak donio je potpuno novu vizuru gradu. Sigurna valovita cesta uvjetuje sporiju vožnju tijekom prolaska trgom omogućava sigurnu šetnju pješacima. Dodatnu dozu raskoši trgu daje led rasvjeta koja predvečer prvo kreće s osvjetljavanjem krošnji drveća oko trga, a nakon toga i središta trga.

Poglavarstvo grada Crikvenice osobito se ponosi čistoćom grada te brigom za ekologiju. O zbrinjavanju otpada i čistoći grada brine se gradsko poduzeće EKO Murvica d.o.o., a od nedavno je Crikvenica i ponosni vlasnik Elen punionice za električne automobile. U idućih nekoliko godina planira se poboljšanje sustava javne odvodnje, poboljšanje efikasnosti i kvalitete usluga odvodnje otpadnih voda, te poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine.

Uz to je zanimljivo spomenuti i projekt agro zone kojim je Grad Crikvenica postao vlasnik 27 hektara zemljišta između Jadranova i Dramlja na sljedećih 50 godina s ciljem oživljavanja i razvoja poljoprivrednih kultura ovog područja. Planirani su zasadi maslinika, vinograda i autohtonog mediteranskog bilja, a projekt će u narednih nekoliko godina realizirati gradsko poduzeće EKO Murvica d.o.o..


Nekretnine u Rivijeri Crikvenici

Zbog niza opisanih pogodnosti koje ovo područje nudi svojim stanovnicima te uslijed osjetnog rasta turizma, potražnja za nekretninama raste iz godine u godinu. Činjenicu da postoji dobra potražnja za svim vrstama nekretnina, a osobito novim nekretninama prati i neuobičajeno učinkovita administrativna podrška u kontekstu brzine rješavanja predmeta i izdavanja potrebne dokumentacije za gradnju. U tom ozračju, na području crikveničko-vinodolske rivijere stvorena je poticajna razvojna i investicijsko klima u sektoru graditeljstva. Stoga, u ovoj atraktivnoj regiji već godinama uspješno posluje nekoliko stabilnih investitora u objekte stambene i turističke namjene.

Činjenica koja govori u prilog navedenom je i nezaustavljani rast cijene metra kvadratnog starijih i novoizgrađenih nekretnina u najznačajnijim mjestima poput Crikvenice, Dramlja, Jadranova, Selca, Novog Vinodolskog ali, ono što raduje, i manjim susjednim zaseocima u zaleđu spomenutih primorskih mjesta.

Na crikveničkom je području ponuda nekretnina vrlo široka i šarolika. Prodaju se nekretnine poput malih, srednjih i većih stanova do obiteljskih kuća i vila ili nekretnina namijenjenih gospodarsko-turističkoj svrsi, kao što su vile s bazenima, manji i veći hoteli. Raspon standarda nekretnina je također širok, od nekretnina za adaptaciju na lokacijama udaljenijim od mora do luksuznih građevina uz samu obalu.

Naravno, ovisno o standardu nekretnina, kreću se i cijene. Povlačeći usporedbu s otokom Krkom, opći standard, a tako i cijena nekretnina u prosjeku je za nijansu niža nego na otoku Krku. To je generalna tvrdnja temeljena na svakodnevnoj praksi, ali podrazumijeva se da cijena nekretnine varira s obzirom na značajke lokacije i kvalitete izgradnje pojedine nekretnine.

Ovo područje obiluje nekretninama iznimne kvalitete i kakvoće, a mogu se pronaći i nekretnine skromnijeg tipa. Ipak, valja istaknuti da su cijene nekretnina na pojedinim područjima Crikvenice ipak nešto dostupnije stanovništvu tzv. srednjeg sloja koje se odlučuje na kupnju nekretnine putem kredita banke, u odnosu na otok Krk ili opatijsku rivijeru. Navedeno je svakako jedan od razloga da značajan broj ljudi gravitira kupnji nekretnine na ovom području, a istovremeno pogoduje i razvoju sektora graditeljstva i stanogradnje te životnog standarda.

Obzirom na opći rast cijena nekretnina i povećanja turističkog prometa na ovom području, kupnja nekretnine u Crikvenici ili nekom od njenih okolnih mjesta može se promatrati i kao razuman poslovni potez. Sve se veći broj kupaca odlučuje na kupnju nekretnine kao oblik pasivne štednje ali i aktivno stavljanje nekretnine u turističku funkciju te ostvarivanje dodatnog pronosa. Nekretnine koje su u funkciji u pravilu je zbog količine prometa kroz njih lakše i prodati, pa zato ne čudi trend porasta prometa nekretninama na ovom području.

Ukoliko ste razmišljali o potencijalnoj akviziciji zemljišta, stana ili kuće u Crikvenici, uvid u bogatu ponudu nekretnina koje naša agencija nudi na ovom području možete steći ovdje. Ukoliko neka nekretnina iz naše ponude privuče vašu pažnju, budite nam se slobodni obratiti. Naš mali, ali efikasni tim stručnjaka bit će vam na raspolaganju i vjerujemo da nećete požaliti.