16.08.2019

Energetsko certificiranje nepremičnin

Energetsko certificiranje nepremičnin

Nepremičninski agenti si prizadevajo pridobiti dokumentacijo, ki mora biti priložena nepremičnini, ki jo prodajajo. Eden najpomembnejših dokumentov, ki jih mora prodajalec pridobiti, je energetski certifikat. To pravilo velja od 1. januarja 2014 in vsak prodajalec ga je dolžan upoštevati, sicer bo moral plačati globo od 5.000 do 30.000 kun. Poleg prodajalca morajo od leta 2016 tudi najemodajalci zagotoviti energetski certifikat svoje nepremičnine.  

Spodaj boste našli splošne informacije o energetskem certificiranju skupaj z organizacijami, pooblaščenimi za izdajanje energetskih certifikatov, sam postopek energetskega certificiranja, opis energetskega razreda in na koncu pristojbino za energetsko certificiranje. 

 

Splošno o energetski certifikaciji 

Energetsko certificiranje se nanaša na niz postopkov, ki so potrebni za izdajo energetskega certifikata, to je dokumenta, ki dokazuje energetske lastnosti stavbe. Rok veljavnosti energetskega certifikata je deset let in vsebuje splošne informacije o stavbi, energijski razred stavbe, obdobje veljavnosti, podatke o osebi, ki je izdala in izdelala potrdilo, ter podatke o osebah, ki so sodelovale pri njegovi izdelavi, energetski certifikat, podatke o termotehničnem sistemu, energetske potrebe stavbe, podatke o uporabi obnovljivih virov energije, predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in različne druge informacije. 

Kot je bilo že omenjeno v uvodu, morajo imeti vse nepremičnine tudi energetski certifikat, razen nepremičnin kot so:  

 • stavba, ki se uporablja za izvrševanje verskih obredov ali verskih dejavnosti 
 • začasna stavba z dobo dveh let ali manj, industrijski obrat, delavnica in nestanovanjska kmetijska stavba z majhnimi potrebami po energiji 
 • stanovanjski objekt, ki se uporablja manj kot štiri mesece na leto 
 • samostojna stavba s skupno uporabno površino manj kot 50 m2 
 • Vsak lastnik nepremičnine, ki želi prodati ali jo dati v zakup, je dolžan pred prodajo ali najemom pridobiti energetski certifikat, ki ga po sklenitvi prodajne ali najemne pogodbe dostavi kupcu ali najemniku. Tudi pri oglaševanju nepremičnin je treba določiti energetski razred stavbe. 

 

Postopek energetskega certificiranja 

Pred izdajo energetskega certifikata izvajajo pooblaščene osebe postopke, ki se nanašajo na energetski pregled stavbe, pripravo referenčnih podnebnih podatkov, potrebnih za prikaz specifične letne toplotne energije za ogrevanje in hlajenje, izračun oddane in primarne energije in emisij CO2 ter določitev energetskega certifikata stavbe.  

V Registru oseb pristojnih za izvrševanje energetskih pregledov lahko preverite, kdo izmed strokovnjakov je pooblaščen, da vam lahko pomaga pridobiti energetski certifikat. Energetski pregled stavbe vključuje naslednje dejavnosti: 

 • pripravljalne ukrepe, 
 • zbiranje vseh potrebnih informacij in informacij o stavbi, 
 • izvajanje potrebnih kontrolnih meritev, 
 • analizo porabe in stroškov vseh oblik energije, energije in vode za obdobje zadnjih treh koledarskih let, 
 • Predlagane ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, tj. za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so ekonomsko upravičene glede proračuna in obdobja donosnosti naložbe in cenovnih virov za izvajanje predlaganih ukrepov,  
 • poročanje in sklepanje s priporočili in vrstnim redom izvajanja ekonomsko upravičenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe ali energetskih lastnosti stavbe. 

Poleg tega se analizirajo: upravljanje z energijo v stavbi, toplotne lastnosti zunanje površine, sistemi za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo ter sistem za pripravo tople vode, nato sistem oskrbe z električno energijo, distribucijo in porabo električne energije, električni sistem razsvetljave, oskrba z vodo, meritve, regulativni in nadzorni sistemi ter sistemi alternativne energetske oskrbe. 

 

Izdajanje energetskega certifikata za nove in že obstoječe zgradbe 

Obstaja razlika med izdajo energetskega certifikata za nove in obstoječe stavbe. Za obstoječe stavbe so bile zgoraj opisane dejavnosti že opisane v sklopu energetskega pregleda stavbe. Za nove stavbe je postopek energetskega certificiranja veliko enostavnejši in ne vključuje energetskega pregleda stavbe. Podatke o racionalni rabi energije in toplotni zaščiti stavbe  certificirani overitelji prevzemajo iz glavnega projekta.  

Preostali podatki se zbirajo iz pisne izjave izvajalca o izvedenih delih in pogojih vzdrževanja objekta, vizualnem pregledu stavbe in pregledu končnega poročila nadzornega inženirja (če je potrebno). 

 

Energetski razredi 

Z energetskimi razredi se ocenjuje energetska učinkovitost nepremičnin in kaže letna poraba energije na kvadratni meter (kWh/m2). Obstaja 8 energijskih razredov v katere se nepremičnina, po opravljenem pregledu, lahko uvrsti. Energetski razredi, ki vključujejo energetsko najbolj učinkovite stavbe do tistih, ki so najmanj učinkovite, sestavljajo: 

 • Energetski razred A+ so najučinkovitejše stavbe, znane kot pasivne hiše. Takšne stavbe praktično ne porabijo energije zaradi odlične izolacije, uporabe sistemov za vračanje topline in obnovljivih virov energije. Zgradbe v energijskem razredu A+ porabijo manj kot 15 kWh/m2. 
 • Energetski razred A predstavlja nizkoenergijske stavbe z dobro izolacijo, večkratno izoliranimi stenami, trojno PVC zaščito oken in vrat ter z obnovljivimi viri energije 
 • Energetski razred B je sestavljen iz stavb, ki uporabljajo odlično izolacijo in so dobro zaščitene s sosednjimi stavbami 
 • Energetski razred C predstavlja dobro izolirani objekti in novejša stanovanja 
 • Energetski razred D se sestoji iz hiš, ki so izolirane z vseh strani, s PVC okni in vrati ter izoliranimi stanovanji na robovih stavb ali stanovanja, ki so slabo izolirana, ampak obkrožena z drugimi stanovanji. 
 • Energetski razred E je razvrščen med hiše in stanovanja, katerih energetska učinkovitost je bistveno nižja od zgradb, ki so uvrščene v katerega od zgoraj navedenih razredov. Hiše imajo minimalno izolacijo in poceni aluminijasta ali lesena okna in vrata, stanovanja pa se nahajajo v starejših stavbah s slabimi PVC okni in vrati, kjer  njihova lokacija v stavbi ni najbolj primerna. 
 • Energetsko najmanj učinkovite stavbe so razvrščene v energetske razrede F in G. Takšne hiše niso izolirane ali fasadne, stanovanja, razen slabo izoliranih, pa se nahajajo na robu stavbe. V razredu G se nahajajo stavbe, ki porabijo več kot 250 kW/m2. 

Da bi objekt spremenil energetski razred, je v njega treba dodatno investirati. Na splošno velja, da je za nepremičnine, ki so energetsko učinkovitejše, bolj verjetno, da se bodo prodale, prodajalec pa bo bolj verjetno dosegel višjo prodajno ceno. Na primer, za razvrstitev vaše lastnine v razred B z razredi F ali G je dovolj, da izvedemo visoko kakovostno toplotno zaščito. Za razred A in A+ pa je potrebno uvesti tudi obnovljive vire energije za zmanjšanje energetske porabe. 

 

Cene izdajanja energetskih izkaznic 

Za pridobitev energetskega certifikata se morate zavedati, da vas to lahko stane tudi do več tisoč kun. Ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje ima predpisane najvišje cene, v praksi pa je cena samega certifikata odvisna od dogovora med vami kot naročnikom in energetskimi izdajatelji, ki vam bodo izdali potrdilo. Za eno stanovanje v obstoječi stavbi je najvišja cena 2.700 kn, za stanovanjske stavbe s kvadraturo od 50 do 250 m2 do 4.750 kn, za hišo do 400 m2 pa največ 7.400 kun.