Pogoji uporabe

Podjetje Stan Grad d.o.o. je registrirano pri Trgovskem sodišču v Zagrebu za gradnjo in poslovanje z nepremičninami. V prvih letih svojega obstoja smo se v podjetju ukvarjali z izvedbo del za druge vlagatelje. Iz tega obdobja je pomembno izpostaviti 30 hiš, ki smo jih v podjetju zgradili v letih 1996 in 1997 v okviru obnove Hrvatske Kostajnice, ter gradnjo stanovanjskega bloka na Bukovački cesti v Zagrebu. Od leta 1998 do danes podjetje deluje kot investitor za gradnjo objektov za trg. V tem obdobju smo zgradili in na trg plasirali okrog 20 stanovanjskih stavb s približno 100 stanovanji. Med drugim smo zgradili pet mestnih vil v severnem delu Zagreba in dve večstanovanjski stavbi na območju Omiša z 20 stanovanji - apartmaji. Od leta 2003 delujemo na otoku Krku, predvsem v Malinski, kjer smo zgradili in na trg plasirali več stanovanjskih blokov s 50 stanovanji. Nekatere objekte, ki smo jih zgradili, si lahko ogledate pod besedilom. Od sredine leta 2014 smo dejavnost razširili na nepremičninsko posredovanje. Ker se naše podjetje od svojega začetka ukvarja z gradnjo in prodajo lastnih nepremičnin, je bila dejavnost nepremičninskega posredovanja logična nadgradnja dosedanjega dela. Sedež podjetja se nahaja na otoku Krku, na Dubašljanski cesti 134.

V podjetju se osredotočamo na zagotavljanje storitev v dveh različnih, vendar medsebojno povezanih in prepletenih sektorjih nepremičnin. Glavni poudarek je na dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami. Poleg tega ponujamo tudi storitve vodenja gradbenih investicijskih projektov za partnerske stranke.

V okviru prodaje nepremičnin smo se v podjetju osredotočeni na otok Krk in riviero Crikvenica - Vinodolski. Naša ponudba nepremičnin je raznolika. Strankam nudimo apartmaje večjih in manjših površin in standardov, starejše in nove hiše, gradbena in kmetijska zemljišča, luksuzne vile z bazeni, kamnite hiše na obali in v notranjosti, poslovne objekte in različne, že začete projekte. Poleg osnovnega posredniškega dela - iskanje nepremičnin in pregled njihovega pravnega statusa - obsega naša ponudba administrativne naloge, kot so izdelava kupoprodajnih pogodb, asistenca in pomoč pri overitvi pogodb, vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, prijava davka na promet nepremičnin, obveščanje komunalnih in drugih podjetij o spremembi lastništva nepremičnin ter podobne storitve. Po potrebi lahko pri izdelavi zapletenejših pogodb strankam najamemo odvetnika specialista.

Poleg posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin smo skozi 20 letno obdobje pridobili izkušnje pri pripravi, vodenju in izvajanju gradbenih investicijskih projektov. Dobro smo seznanjeni s stanjem na trgu in pripravljeni ter sposobni svoje storitve ponuditi vsem vlagateljem, ki nimajo dovolj časa ali izkušenj, da bi se posvetili vodenju gradbenih investicijskih projektov. Naše storitve obsegajo tudi pomoč pri projektiranju, pridobivanje potrebne dokumentacije za gradnjo, nadzor gradnje, izdelavo elaboratov za etažno lastninjenje, vpis v zemljiški kataster in zemljiško knjigo ter praktično vodenje celotne investicije.

Če se odločate za nakup ali prodajo nepremičnin (apartmajev, hiš, zemljišč ali poslovnih objektov) ali želite investirati v gradbeni projekt, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo, da varno in hitro opravite posel. Naše izkušnje, znanje, prijaznost in dobronamernost so vam na voljo.