17.06.2019

Zašto angažirati agenciju za nekretnine?

Zašto angažirati agenciju za nekretnine?

Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih životnih odluka. Proces pronalaska odgovarajuće nekretnine može biti dugotrajan, a može i zadati velike glavobolje svakome tko želi uložiti svoju ušteđevinu u kupovinu kuće ili stana. Ukoliko kroz sav taj proces prolazite sami, bez stručne pomoći možete naići na mnoge prepreke zbog čega ćete trebati uložiti mnogo više svog vremena i novaca te se naoružati strpljenjem. Zbog svih prepreka želimo završiti taj proces čim prije te ne uživamo u procesu donošenja odluke u onoj mjeri u kojoj to očekujemo. Da bi olakšali kupovinu, možemo angažirati specijaliziranu agenciju za pronalazak i kupovinu nekretnina. Brojne su prednosti zašto se preporučuje angažirati agenciju za nekretnine jednom kada se odlučite na ulaganje u nekretnine. 

 

Znanje i iskustvo stručnjaka o kretanju tržišta nekretnina 

Agencije zapošljavaju stručnjake koji će vas svojim znanjem i iskustvom voditi kroz sve korake koji su potrebni da bi se u konačnici upisali kao vlasnik u zemljišne knjige. Ukoliko niste upućeni u način funkcioniranja tržišta nekretnina i niste ekonomist po zvanju, možete se susresti s raznim poteškoćama. Tržište nekretnina je kompleksno, podložno fluktuacijama cijena i potrebno ga je stalno pratiti kako bi jednom kupljena nekretnina predstavljala zadovoljavajući omjer cijene i kvalitete.  

Zbog svakidašnjih obveza, većina nas ne raspolaže vremenom koje je potrebno za praćenje zbivanja na tržištima raznih proizvoda i usluga pa tako ni za pojave na tržištu nekretnina. Iz tog razloga postoje i agencije za nekretnine, kako bi pomogle svim zainteresiranima u pronalasku nekretnine koja im najbolje odgovara.  

Stručnjaci posjeduju specijalizirano znanje o nekretninama i njihovom tržištu te iskustvo koje se temelji na nizu uspješno provedenih kupoprodaja. Zbog svakodnevnih poslova pronalaska i prodaje nekretnina, stručnjaci su nam uvijek na raspolaganju i ukoliko želimo kupiti ili prodati nekretninu njihovim angažiranjem možemo uštedjeti mnogo vremena i novca.  

 

Poznavanje poreznih i drugih zakonskih propisa vezanih uz tržište nekretnina 

Stručnjaci su također duboko upoznati s poreznim i drugim zakonskim propisima koji su vezani uz kupoprodaju nekretnina. Zakoni se često mijenjaju te je potrebno biti u toku s njihovim promjenama kako bi iskoristili sve pogodnosti i izbjegli potencijalne dodatne troškove. Kako bi održale svoju profesionalnost i isporučile visokokvalitetne usluge svojim klijentima, agencije za nekretnine prate sve zakonske promjene vezane uz njihovo područje poslovanja te o tome obavještavaju svoje klijente.  

Kao klijent agencije za nekretnine ne morate samostalno pratiti zakonske promjene jer će to učiniti agencija za vas. Stručnjaci agencija za nekretnine upozoravaju svoje klijente na zakone koje je potrebno slijediti kako bi kupili ili prodali nekretninu te daju svoje stručno mišljenje i savjete kako postupiti u slučaju njihovih promjena. 

 

Dobro poznavanje tržište nekretnina na pojedinom području  

Tržište nekretnina potrebno je promatrati ne samo s potražne i prodajne strane već i s obzirom na vrstu nekretnina koja se kupuje ili prodaje, primjerice stanovi, kuće, vile, apartmani, poslovni prostori, itd. Također, cijene nekretnina ovise i o njihovoj veličini, stanju i lokaciji na kojoj se nalaze. Agencije za nekretnine dobro su upoznate s trendovima na tim tržištima te provode analize kretanja cijena, ponude i potražnje kako bi pronašle najbolju nekretninu za svog klijenta ili ju prodale po cijeni po kojoj ju klijent želi prodati.  

U ovom području nam znanje stručnjaka može uštedjeti mnogo vremena i novca s obzirom da kao fizičke osobe nemamo toliko duboki uvid u samo tržište te pristup svim informacijama koje su nam potrebne kako bi donijeli najracionalniju odluku. Također, s obzirom na veliku bazu znanja i podataka o nekretninama, agencije za nekretnine mogu pronaći i mnogo više nekretnina koje se prodaju ili kupuju nego što bi ih mi sami mogli pronaći. Posljedično, pruža nam se mnogo veći izbor nekretnina i s prodajne i s potražne strane. 

 

Dubinska provjera i priprema svih nekretnina za prodaju 

Na tržištu nekretnina nude se razne vrste nekretnina te se često događa da su one precijenjene. Ukoliko nismo upoznati s uobičajenim cijenama nekretnina s obzirom na njihovu starost, stanje, veličinu i lokaciju možemo donijeti pogrešnu odluku te kupiti nekretninu po višoj cijeni od njene prave vrijednosti ili prodati svoju kuću ili stan po znatno nižoj cijeni nego što bi bilo realno.  

Iz gore navedenog razloga, agencije za nekretnine detaljno provjeravaju sve vrste nekretnina koje se nalaze na tržištu, a koje odgovaraju zahtjevima njihovih klijenata. Vrši se procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja uključuju utvrđivanje građevinske vrijednosti nekretnina te provjeru pravnog statusa nekretnine. Provjera pravnog statusa osigurava da nekretnina nije pod teretom, a uspoređuju se podaci vlasničke i prostorne dokumentacije sa stvarnim fizičkim stanjem nekretnine.  

Nekretnine se provjeravaju i terenskim radom, odnosno agenti za nekretnine odlaze na lokacije na kojima se pojedine nekretnine nalaze kako bi provjerili odgovaraju li one opisu koji je naveden u oglasu te zadovoljavaju li kriterije potencijalnog kupca. Nakon dubinske provjere, stručnjaci agencija za nekretnine vrše selekciju nekretnina koje će ponuditi klijentu.  

 

Pomoć i savjetovanje pri određivanju vrijednosti nekretnine i vođenju pregovora 

Nakon što su izvršili dubinsku provjeru i predstavili svojim klijentima nekretnine koje bi ih mogle zanimati, klijenti odlučuju koje nekretnine žele posjetiti. Pomoć agencija za nekretnine štedi nam mnogo vremena jer u samom početku već imamo sužen izbor nekretnina koje bi nas mogle zanimati te ne moramo trošiti vrijeme na pretraživanje oglasnika na kojima se nude i nekretnine čija je vrijednost i kvaliteta upitna. Mi kao klijenti nakon posjeta pojedine nekretnine lakše možemo donijeti odluku želimo ju kupiti, a stručnjaci agencija za nekretnine nam u cijelom tom procesu mogu pomoći svojim stručnim savjetima.  

S druge strane, ako želimo prodati našu nekretninu, agencije za nekretnine procijenit će njenu vrijednost te će ju na tržištu nastoji prodati po cijeni najpovoljnijoj za njenog prodavatelja. I u ovom slučaju, kao prodavatelji ćemo uštedjeti mnogo vremena jer će se agencija za nekretnine pobrinuti za pronalazak potencijalnog kupca te jednom kada pronađe kupca koji je zainteresiran za našu nekretninu, će nas obavijestiti o tome i ponuditi pomoć u vođenju pregovora.  

Kupci žele ostvariti što nižu kupovnu cijenu, a prodavatelji što višu prodajnu cijenu. Zbog suprotnih očekivanja, često može biti dugotrajno i iscrpljujuće dok se i kupac i prodavatelj ne nađu na pola puta. Upravo taj proces mogu olakšati stručnjaci za nekretnine zbog dugogodišnjeg iskustva u vođenju pregovora. 

 

Jamčenje pravne sigurnosti posla 

Ukoliko odlučimo krenuti u proces kupoprodaje nekretnina samostalno, bez specijaliziranih posrednika nikad ne možemo biti sigurni da će suprotna strana djelovati u skladu s pravnim i moralnim načelima. Nažalost, brojni su primjeri u kojima su mnogi kupili nekretninu koju su preplatili ili pak je sa sobom nosila dodatne pravne terete, a prvenstveno zbog nedovoljnog poznavanja principa funkcioniranja tržišta nekretnina.  

Agencije za nekretnine su posrednici koji osiguravaju da će se cijeli proces kupoprodaje nekretnine provesti na transparentan i zakonit način. S obzirom da su agencije pravne osobe specijalizirane za djelatnost posredovanja u kupoprodajama koje se vrše na tržištu nekretnina, one se ne vode samo poslovnim interesom, već su i zakonski osigurane od profesionalne odgovornosti. Upravo zbog toga možemo biti sigurni da će svoje usluge isporučiti profesionalno i poštujući sve nadležne zakone. 

 

Provedba svih administrativnih postupaka 

U mnogo slučajeva administracija nas koči u postizanju naših ciljeva i na nju trošimo puno vremena i energije. Birokratski postupci još su i kompleksniji kada se radi o procesima kupnje i prodaje nekretnina.  

Pri kupovini nekretnine potrebno je provjeriti vlasništvo upisano u zemljišne knjige. Zemljišnoknjižni izvadak sastoji se od posjedovnice ili popisnog lista u kojem je upisana nekretnina, vlasničkog lista u kojem se upisuje vlasništvo te teretnog lista koji navodi je li nekretnina opterećena pravima trećih osoba. Osim zemljišnoknjižnog izvatka potrebno je pribaviti i energetski certifikat, a u slučaju novogradnje građevinsku i uporabnu dozvolu. Prije samog sklapanja ugovora o kupoprodaji uobičajeno je potpisivanje predugovora koji se također treba ovjeriti kod javnog bilježnika. Tek nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora slijedi upis vlasništva.  

Vidljivo je da sam postupak uključuje pribavljanje mnogih dokumenata i dodatne administrativne troškove. Agencije za nekretnine s takvim postupcima se susreću svakodnevno te su zbog svog iskustva svjesne postojanja administrativnih prepreka u procesu kupnje ili prodaje nekretnine. Angažiranjem agencije za nekretnine one preuzimaju odgovornost za provedbu tih postupaka te mi kao kupci ili prodavatelji nekretnine ne moramo trošiti svoje slobodno vrijeme na obilazak institucija kako bi pribavili sve potrebne dokumente. Naša je jedina obveza pregledati sve dokumente i potpisati ih kako bi nam prodavatelj predao ključ našeg budućeg stana ili kuće u ruke. 

Angažiranjem agencije za nekretnine možemo biti sigurni da ćemo pronaći nekretninu koja nam odgovara s puno manje uloženog vremena i novca nego bi ju pronašli sami. Stručnjaci agencija za nekretnine zbog svog znanja, iskustva, poznavanja zakonskih propisa i upućenosti u kretanja cijena na tržištu nekretnina mogu nas poštedjeti od potencijalnih pogrešnih i naglih odluka koje mi kao kupci ili prodavatelji često poduzimamo zbog nedovoljne informiranosti o funkcioniranju tržišta.  

Također, zbog ograničenog pristupa informacijama i manjka slobodnog vremena nismo u stanju dubinski provjeriti sve nekretnine koje se nalaze na tržištu. U tome će nam pomoći stručnjaci agencija za nekretnine koji će nas savjetovati kako bi donijeli najbolju odluku te voditi proces pregovora sa suprotnom stranom. Zbog poslovne odgovornosti pravna sigurnost bit će zajamčena te nećemo sami prolaziti kroz birokratske muke. Sve te prednosti koje nam pruža angažman agencija za nekretnine učinit će proces kupoprodaje nekretnine zadovoljstvom, a ne mukotrpnim procesom kojeg nastojimo izbjeći pod svaku cijenu.