06.07.2021

Kako uspješno investirati u gradnju nekretnina za prodaju?

Kako uspješno investirati u gradnju nekretnina za prodaju?

Obzirom na povećan interes za kupovinu nekretnina, sve veći broj ljudi u tome vidi priliku za ostvarivanje financijske dobiti te se odlučuje na gradnju nekretnina za prodaju. Iako se gradnja i prodaja nekretnina naizgled čini vrlo isplativim i jednostavnim načinom za ostvarivanje financijskih ciljeva pojedinca ili grupe investitora, navedeno može zadati značajnu glavobolju i generirati velike poteškoće ukoliko se u posao ulazi bez sveobuhvatne i kvalitetne pripreme. 

Prilikom ulaganja u gradnju nekretnina za prodaju treba biti vrlo oprezan te poduzeti prave i pravovremene poteze kako bi investicija u konačnicu uistinu bila isplativa. Svaki investitor u projekt izgradnje nekretnine za prodaju ulazi s ciljem što bržeg povrata uloženih financijskih sredstava. Osim povrata uloženih sredstava, investitor svakako očekuje i financijsku dobit, odnosno višak sredstava koji će zaraditi prodajom izgrađene nekretnine. 

Ukoliko tako opsežan i rizičan posao ne donese značajniju financijsku korist ulagaču, u pitanje se dovodi smisao ulaženja u njega. Naravno, takve situacije treba izbjegavati i upoznati se s dobrim praksama kako bi vaš investicijski pothvat bio što uspješniji. Ukoliko posjedujete određeni kapital i skloni ste ući u posao gradnje jedne ili više nekretnina za prodaju, neke od smjernica u nastavku mogli bi vam biti od koristi. 


Upoznati se s koracima izgradnje nekretnine podobne za prodaju 

Postoji nekoliko koraka koje je potrebno proći kako bi se izgradila nekretnina podobna za prodaju i ostvarivanje dobiti. Prvi korak predstavlja istraživanje tržišta nekretnina, tržišnih prilika, potencijalnih zamki i rizika investiranja. Osim informacija o tržištu kojem gravitirate, važno je prikupiti informacije o načinu i trošku projektiranja i gradnje. 

Tijekom inicijalnih koraka kao investitor trebali bi se savjetovati s ovlaštenim arhitektima i izvođačima građevinskih radova o cijenama koštanja njihovih usluga. Također, ukoliko poznajete nekoga tko je već nekada prošao navedeni proces, njegovo će vam iskustvo svakako biti od pomoći. 

Nemojte se ustručavati savjet ili razmišljanje potražiti i od lokalnih investitora koji bi vama ili kojima biste vi mogli biti konkurencija. Osim što ćete svojim postupkom njima dati priliku za pokazivanje svojih dostignuća u poslu (što većina istih rado čine) i dobiti niz korisnih informacija o standardima gradnje, prednostima i nedostacima konkurentskih nekretnina, problemima u administraciji, gradnji i prodaji te prilikama na tržištu, usput ćete pokazati dobru volju za uspostavljanje odnosa s konkurencijom. Uspostavljanje dobrih odnosa s konkurentima na tržištu prodaje nekretnina može vam u budućnosti samo koristiti. 

Osim neformalnih kontakata s poznanicima, konkurentima te ovlaštenim stručnjacima poput arhitekata, građevinara i agenata za nekretnine, bilo bi mudro u lokalnim uredima za prostorno uređenje i graditeljstvo detaljno se informirati o slijedu i trajanju administrativnih postupaka koji su nužni kako biste osigurali zakonitost nekretnine koju planirate izgraditi. 

Budući da je administracija jedan od čimbenika koji može zakomplicirati te često usporiti proces ulaganja, važno je da ste upoznati sa svim koracima administrativnog postupka prije nego što krenete u investicijski pothvat. 


Upoznati se s tržišnim prilikama vezanima uz područje ulaganja u nekretnine 

Prije gradnje nekretnine važno je dobro istražiti tržište ulaganja u nekretnine i upoznati se s kretanjima cijena za sve elemente koji su važni prilikom ulaganja u gradnju nekretnina za prodaju. Ukoliko već posjedujete ili imate na umu kupnju zemljišta koje bi iskoristili za gradnju nekretnine morate se informirati hoće li gradnja nekretnine upravo na toj lokaciji biti isplativa, odnosno hoće li vam prodaja nekretnine donijeti dobit. 

Za početak odlučite kakve karakteristike zemljišta želite te napravite popis poželjnih lokacija. Istražite kako se kreću cijene m2 zemlišta na različitim lokacijama. U pravilu što je lokacija atraktivnija, to je i cijena m2 zemljišta viša. 

Kupovina skupljeg zemljišta ne mora značiti i manju isplativost ulaganja. U praksi se često pokazuje upravo suprotno, tj. da ulaganje u bolje (i vjerojatno skuplje) zemljište itekako može biti isplativo jer osim što cijena zemljišta ovisi o njegovoj lokaciji, tako i cijena nekretnine na njemu uvelike ovisi o lokaciji. 

Karakteristike i lokacija zemljišta u najvećoj mjeri utječu na cijenu koštanja nekretnine. Što je zemljište podobnije za gradnju i ako se nalazi na atraktivnoj lokaciji, bit će lakše ostvariti dobru prodajnu cijenu nekretnine. Također, važno je da pronađete zemljište koje će svojom veličinom biti prikladno za gradnju nekretnine upravo onakvih karakteristika koje ste planirali. 

Osim zemljišta, na cijenu koja se može postići u prodaji utječe i standard gradnje. Pojedini standard gradnje ne mora uvijek biti primjeren svakoj lokaciji. Stoga, prije početka gradnje valja sagledati na koji način će se nekretnina graditi. 

Važno je biti upućen u potencijalnu prodajnu cijenu m2 nekretnina različitog tipa kako bi saznali za koju vrstu nekretnine možete ostvariti najbolju prodajnu cijenu. U tome vam mogu pomoći informacije o kretanjima ponude i potražnje na tržištu nekretnina. Takve informacije ukazuju na vrste nekretnina koje su trenutno najpopularnije na tržištu i za čiju se prodaju može ostvariti najviša prodajna cijena. U pravilu ih možete najjednostavnije saznati kontaktirajući nekog od ozbiljnijih lokalnih agenata za posredovanje u prodaji nekretnina. 

U svakom slučaju, za provođenje istraživanja potrebno je izdvojiti dosta vremena i ne žuriti se s odlukom. Što ste bolje upoznati s tržišnim prilikama, to je veća vjerojatnost da će vaše ulaganje u konačnici biti isplativo. 


Istražiti potencijalne zamke i rizike ulaganja u izgradnju nekretnina 

Osim prilika, na tržištu ulaganja u nekretnine postoje i potencijalne zamke i rizici koji bi mogli ugroziti vaš investicijski pothvat. Oni se nikako ne bi trebali zanemarivati te ih uvijek treba uzeti u obzir prilikom donošenja svake investicijske odluke. 

Odnos cijene koštanja investicije i očekivane prodaje je ključan prilikom utvrđivanja isplativosti ulaganja. Logično, vrijednost očekivane prodaje trebala bi biti jednaka ili veća trošku ulaganja. Zašto bi i ulazili u dug i kompleksan proces izgradnje nekretnina ako nam on neće donijeti nikakvu korist? Na sam taj odnos utječu i razni faktori koji su doveli do kalkulacije cijene koštanja i kalkulacije očekivane prodaje. 

Osim toga, sagledava se i odnos kvalitete lokacije i izabranog standarda gradnje. Tip i standard nekretnine treba se prilagoditi lokaciji pojedinog zemljišta. Nisu sva zemljišta prikladna za sve standarde gradnje te se često trebaju napraviti kompromisi. Primjerice, ako već posjedujete zemljište koje je pogodno za izgradnju kuće od 120 m2, a ne za izgradnju nekoliko apartmana u nizu tada zasigurno nećete inzistirati na izgradnju malog apartmanskog naselja. 

Nadalje, vremenski period trajanja ulaganja i povrata ukazuje vam za koliko će se vremena povratiti ulaganje određenog vremenskog trajanja. Ova informacija vam može olakšati daljnje planiranje vaših financijskih sredstava. Mnogi investitori ne ulaze u investicijski pothvat vlastitim sredstvima već koriste zajmove. Svako ulaganje pozajmljenih sredstava sa sobom nosi i rizik da investicija neće omogućiti njihov pravovremeni povrat. Valja brinuti da se prilikom investiranja ne dovedete u situaciju da postanete insolventni zbog lošeg raspoređivanja financijskih sredstava (vlastitih i tuđih). 

Količina uloženih financijskih sredstva vezana je i uz stupanj završenosti nekretnine. Izgradnja nekretnine iziskuje mnoge troškove pa trebate izbjegavati i loša ili tržišno neprilagođena projektna (arhitektonska) rješenja, uključiti troškove svih potrebnih građevinskih radova i hortikulture, troškove promocije te na temelju toga formirati i konkurentnu prodajnu cijenu. 

Osim rizika koji su usko vezani uz vaše odluke, postoje i oni na koje vi kao investitor ne možete utjecati, a odnose se na razne administrativne i zakonske prepreke koje vas mogu koštati novaca, ali ponajviše i živaca jer mogu usporiti ili čak odgoditi proces izgradnje nekretnine. 


Planirati troškove održavanja nekretnine koja je izgrađena 

Kako bi nekretnina bila upotrebljiva za svrhu u koju se prodaje bitno je da je sam objekt funkcionalni i tehnički ispravan. Stoga se svaka nekretnina treba redovito održavati što sa sobom donosi i određene troškove. 

Neke agencije za nekretnine u svojoj ponudi imaju i usluge održavanja nekretnina te postoje razni paketi usluga. Općenito uz održavanje nekretnina veže se obilazak i pregled nekretnine, kontrola svih instalacija struje i vode, provjetravanje nekretnine, čuvanje ključa nekretnine, otklanjanje manjih kvarova, čišćenje nekretnine, uređenje okolnog dvorišnog prostora, itd. 

Sve dok ste vi kao investitor vlasnik izgrađene nekretnine trebate voditi računa o troškovima njenog održavanja. Jednom kada prodate nekretninu ta obveza prelazi na kupca. 


Planirati troškove promocije i oglašavanja nekretnine 

Nekretninu možete oglašavati nakon što ju izgradite, ali i tijekom postupka izgradnje. Moguće je prodati i nekretninu koja je još u procesu izgradnje. Da bi ostvarili brzu prodaju potrebno je kvalitetno promovirati izgradnju nekretnine, što također valja uračunati u financijsku konstrukciju. 

Troškovi promocije i oglašavanja neizostavni su u procesu prodaje nekretnina. Teško je pronaći kupca i prodati nekretninu ukoliko malo ljudi ima informaciju o njenom postojanju. Stoga ju je bitno prezentirati na tržištu u najboljem mogućem svjetlu. 

Što više informacija i vizualnih prikaza sadrži oglas, to je veća vjerojatnost da ćete privući potencijalne kupce. Osim općenitih informacija o lokaciji, površini i karakteristikama nekretnine, uz opis ključno je vizualno prikazati nekretninu. Vizualni prikaz je na tržištu nekretnina jednako važan kao i njen opis. Opisu možete priložiti slike nekretnine, izraditi katalog nekretnine, ali i njen 3D vizualni prikaz. 

Oglas možete objaviti sami u za to specijaliziranim oglasnicima ili možete angažirati agenciju za oglašavanje ili specijaliziranu agenciju za kupoprodaju nekretnina. Kao što je već bilo opisano u prijašnjim člancima, agencije za nekretnine uključene su i na strani ponude i na strani potražnje na tržištu nekretnina. Njihovi stručnjaci će objaviti vaš oglas, te će tražiti potencijalnog kupca. U tome im najviše pomaže što imaju pristup velikoj bazi kupaca i upoznati su sa njihovim preferencijama u vezi kupovine nekretnine. 


Obratiti se za pomoć stručnjaku 

Proces koji je potrebno proći prije, tijekom i nakon izgradnje nekretnine nije nimalo jednostavan te iziskuje cjelodnevni angažman i značajna financijska sredstva. Investitori većinom nisu stručnjaci u svim područjima koja su vezana uz izgradnju nekretnine te se može dogoditi da ne uzmu u obzir neke faktore koje bi trebali što dodatno komplicira sam proces. 

Upravo zbog toga preporučuje se da se obratite stručnjaku u svakom koraku procesa s kojim niste dovoljno upoznati. Zasigurno ćete trebati koristiti usluge arhitektonskog ureda i građevinara, ali i same agencije za nekretnine stoje vam na raspolaganju. 

Istraživanje tržišnih prilika i potencijalnih rizika, održavanje nekretnine te njeno oglašavanje mogu one obavljati za vas te vam tako uštediti mnogo vremena. U tome im pomaže velika baza znanja i iskustvo stručnjaka koji će vam biti na raspolaganju kako bi uspješno investirali u gradnju nekretnina za prodaju.