Otok Krk

Otok Krk - zlati otok in turistični biser Jadrana

Otok Krk se nahaja v osrčju južne Evrope, v severnem Jadranu, približno v osrednjem delu Kvarnerskega zaliva. Od 1244 otokov, otočkov, klifov in grebenov, kar šteje za razčlenjeno obalo Hrvaške na toplem Jadranskem morju, je otok Krk drugi največji otok. Njegova površina je 405,78 km2 in je le malo manjša od največjega hrvaškega otoka Cresa. Ena od najpomembnejših lastnosti, ki je pomembno prispevala k razvoju otoka Krka, je bližina kopnega in most čez morje, ki ga povezuje s kopenskim delom Hrvaške.

Otok Krk se že od davnine imenuje "Zlati otok", za tako razkošno in ponosno ime pa je veliko razlogov. Blage podnebne lastnosti in reliefne značilnosti ter bujna vegetacija so ustvarili odlične pogoje za naselitev prebivalstva, zato je otok Krk tradicionalno med najbolj poseljenimi otoškimi območji Jadranskega morja. Tisočletna naseljenost je ustvarila raznolikost in bogastva družbene in kulturne dediščine.

V skladu z odličnim geografskim položajem, naravnimi lepotami in kulturnim bogastvom otok Krk že stoletja privablja obiskovalce. Zato je otok Krk tudi v moderni dobi privlačen za številne obiskovalce in dosega izjemne turistične rezultate. Z rastjo turizma na otoku še naprej narašča število hotelskih in zasebnih nastanitvenih zmogljivosti, narašča poraba in rastejo cene, kar povzroča splošno povečanje življenjskega standarda domačega prebivalstva in pospešen razvoj tega območja.

Območje otoka Krka je administrativno razdeljeno na 6 občin in mesto Krk, ki so medseboj odlično povezani in napredujejo zelo hitro. Napredek se odraža v številnih infrastrukturnih prednostih, kot so odlične prometne povezave z otokom in znotraj otoka ter dobro urejen sistem urbanega in prostorskega načrtovanja. Poudariti je treba, da vse občine iz leta v leto dodatno urejajo plaže in sprehajalne poti ter tekmujejo pri skrbi za ohranjanje naravnih lepot, obale in čistosti morja. Temu je treba dodati, da je območje otoka Krka vnaprej določeno s sistematično klasifikacijo in uporabo najnovejših tehnologij za ravnanje z odpadki v Republiki Hrvaški.

Iz navedenega je razvidno, da ima otok Krk izjemen potencial, ki ga njegovi prebivalci ljubosumno varujejo in ga z veliko mero skrbi uporabljajo v jasnem namenu, da bi se uvrstili med ekonomsko najbolj razvita in obenem najbolj naravna območja Evrope. Dobro razvit, administrativno urejen, naraven in socialno bogat, je otok Krk zanimiv za vlagatelje v vse vrste nepremičnin.

Kljub stalnemu naraščanju cen je Krk že vrsto let vodilno področje na Hrvaškem po številu prodanih nepremičnin, kar dokazuje več kot 40 specializiranih nepremičninskih posredniških agencij na otoku Krku. Čeprav je tole besedilo le na kratko izpostavilo ključne značilnosti otoka Krka, odgovor na vprašanje, zakaj je prav Krk lokacija, na kateri boste kupili nepremičnino, preberite v nadaljevanju.


Geografski položaj otoka Krka

Prva stvar, ki vas bo napeljala k vlaganju v nepremičnine na tem otoku, je njena glavna prednost pred večino otokov - bližina kopnega in ceste, ki premostijo morje in hitra prometna povezava z vašim krajem prebivanja. Otok Krk se nahaja v osrčju Kvarnerskega zaliva, ki je skoraj zagotovo ena od najbližjih poletnih turističnih destinacij, če živite v notranjosti kontinenta. Iz vseh kontinentalnih krajev na Hrvaškem, v Sloveniji ali v Evropi, v trenutku, ko vstopite na avtocesto, pridete v neposredno bližino Krkinih mostov. Zato ni presenetljivo, da je otok Krk najbolj zaželena destinacija za vikend na Hrvaškem in v Sloveniji ter vedno bolj v Avstriji.

Če imate na morju hišo ali stanovanje, ste se kdaj vprašali, koliko dni tam preživite? Ker ima vsaka nepremičnina tržno ceno, jo preprosto razdelite s približnim številom dni bivanja in ugotovite, koliko denarja porabite za vsak dan, ki zaradi vaše razdalje ni primeren za pogoste prihode ob vikendih.


Podnebje in vegetacija otoka Krka

Območje Krka se nahaja v zmerni sredozemsko-mediteranski klimi, zaradi česar je prijetna kombinacija obalnega okolja, blagega podnebja in bujne vegetacije, zagotovo posebnost, ki vas bo privabila. Za sredozemsko podnebje otoka Krka so značilna predvsem vroča in sončna poletja, blage in vetrovne zime, topli in rahlo deževni jesenski meseci ter izjemno prijetna pomlad. Opisano podnebje in kombinacija kraških in navadnih reliefnih značilnosti sta omogočila razvoj bujne vegetacije z več kot 1400 različnimi rastlinskimi vrstami, gostimi gozdovi in gojenjem tradicionalnih mediteranskih kultur, kot so vinska trta, zelenjava in oljke.

Povprečna poletna temperatura zraka na otoku Krku je približno 26 °C, medtem ko je temperatura morja na plažah v poletnih mesecih približno 24 stopinj. Kopalna sezona za večino prebivalcev in turistov traja od maja do septembra, otoška turistična skupnost pa ponosno poudarja, da Krk ponuja svojim prebivalcem neverjetnih 2500 sončnih ur na leto.


Naseljenost na otoku Krku

Opisane geografske, podnebne, reliefno-geološke in druge obalne značilnosti so na otoku Krku ustvarile odlične pogoje za prijetno življenje prebivalstva. Danes je otok Krk s približno 20.000 prebivalcev razdeljen na 68 naseljenih krajev in desetine zaselkov in je med vodilnimi hrvaškimi otoki po številu prebivalcev. Zanimivo je, da otok Krk v zadnjih tridesetih letih nenehno raste, od leta 2001 do 2011 se je število otoških prebivalcev povečalo za 8%. To ga glede na rast prebivalstva otokov na Hrvaškem uvršča na drugo mesto za otokom Pagom.

Otok Krk administrativno pripada Primorsko-goranski županiji in, kot je bilo omenjeno v uvodu, je razdeljen na sedem enot lokalne samouprave, Krk, Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat in Baška. Po številu prebivalcev so najbolj naseljena središča otoka mesto Krk, Omišalj (h katerem spada tudi naselje Njivice) in Malinska. Boljši vpogled v njihov naraven izgled in podrobnejše informacije o tako imenovanih socialnih in upravnih središčih otoka lahko najdete s klikom na povezavo določenega kraja na zemljevidu nad tem besedilom.


Kulturna dediščina otoka Krka

Simbioza opisanih geografskih značilnosti in tisočletnih naselij tega območja in družabnih dogodkov v številnih geopolitičnih spremembah na otoku Krku in njegovi okolici skozi različna zgodovinska obdobja so privedli do neizmernega bogastva družbene in kulturne dediščine.

Poleg številnih in dobro ohranjenih ostankov rimske in zgodnjekrščanske arhitekture, ki izvirajo iz zgodnjega srednjega veka, obstajajo ugotovitve o obstoju mestnih vasi na otoku Krku že od 6. stoletja pr.n.š. Zgodovinski pretresi so povzročili številno mešanje in spremembe prebivalstva. Od 7. stoletja in naseljevanja Hrvatov na tem območju se najpomembnejša zgodovinska pričevanja o naseljenosti na otoku Krku štejejo za srednjeveške utrdbe frankopanskih knezov Krka in spomenike, zapisane s starim hrvaškim pismom glagolice "Bašćanska ploča", "Krčki natpis" in "Jurandvorski fragment" iz 11. stoletja. Na glagoljaško dediščino so ponosni ne le na prebivalci otoka Krka, temveč tudi celotne Hrvaške, saj je to območje eno najstarejših centrov pismenosti v tem delu sveta.


Turizem na otoku Krku

Če ste prebrali le nekaj fragmentov prejšnjega besedila, katerega namen je le kratek opis otoka Krka, ne bo težko zaključiti s katerimi atributi privlači obiskovalce otok Krk. Začetek turističnega razvoja otoka Krka je zgodovinsko povezan z 19. stoletjem in množičnimi prihodi pripadnikov avstrijske in madžarske aristokracije za poletje in lov. V začetku 20. stoletja so bili zgrajeni prvi hoteli, penzioni in urejene kopeli, ki so ustvarili tehnične pogoje in materialno osnovo za nadaljnji razvoj turizma.

Od takrat otok Krk neprestano krepi in izboljšuje ponudbo nastanitvenih kapacitetov, gastronomije, kulturnih znamenitosti, družbenih vsebin in dostopa do morja in naravnih lepot. Po uradnih statističnih podatkih se na otoku Krku vsako leto poveča število turistov in njihova potrošnja, kljub stalnemu povišanju cen blaga in storitev. Zaradi stalnega stoletnega razvoja turizma je danes otok Krk bogat z različnimi turističnimi in gostinskimi zmogljivostmi visokih standardov, od hotelov in kampov do elitnih zasebnih nastanitvenih zmogljivosti ter restavracij, barov na plaži in nočnih klubih. Zato se vlaganje v turistične zmogljivosti po otoku, na kopnem in vedno bolj v notranjosti, že leta nazaj izkazuje kot odlična poteza za številne profile velikih in malih vlagateljev.

V kontekstu porabe in investiranja v nepremičnine turističnega tipa je otok Krk zaradi donosnosti in časa vračanja naložb med vodilnimi destinacijami v Republiki Hrvaški.


Infrastruktura in prostorsko načrtovanje na otoku Krku

Odličen razvoj turizma in dejstvo, da otok Krk privablja številne obiskovalce, priseljence in investitorje, ima velik vpliv na fiskalno moč enot lokalne samouprave mesta Krka in v vsaki od 6 občin Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat in Baška posebej. Omenjene upravne enote so zelo odločne in usklajene pri izvajanju manjših ločenih ali tudi večjih skupnih razvojnih in infrastrukturnih projektov po otoku.

Kot glavni dejavnik dolgotrajnega razvoja otoka so prebivalci Krka prepoznali prometne povezave. Bližina otoka kopnemu je spodbudila razvoj ideje o izgradnji mostu, zgrajenega leta 1980, ki je takrat bil največji most na svetu z betonskem lokom (dolžine 1430 metrov). Krški most je zagotavljal dobre prometne povezave s kopnim delom Republike Hrvaške, kar je dodatna prednost v primerjavi z drugimi jadranskimi otoki.

Poleg ključnega dejavnika, ki povezuje otok Krk s kopnim, je bila izvedena celovita prenova, razširitev in gradnja novih lokalnih cest, ki povezujejo otoška naselja. Poleg cestnih povezav je otok Krk povezan z mnogimi evropskimi destinacijami z izgradnjo reškega letališča v Omišlju, poleg tega pa s področja otoka Krka potekajo redne trajektne povezave s sosednjimi otoki Lošinjem, Cresom in Rabom. Ker je dobro naseljen in kot turistična destinacija privlačen za vse turiste kot dolgoročna ali vikend destinacija, se na otoku Krk povezujejo številne dnevne avtobusne linije z večjimi kopenskimi mesti.

Enote lokalne samouprave ločeno, vendar v medsebojnem soglasju, pravočasno sprejemajo prostorske in urbanistične načrte, ki predpisujejo skladen razvoj naselja ob upoštevanju ravnovesja otoške gradnje. Dobro in pregledno delo upravnih organov v otoških skupnostnih centrih omogoča hitro realizacijo javnega in zasebnega dela, kar je še posebej pomembno za investicije v gradbeništvu.

Z uporabo lastnih sredstev in sredstev, ki so na razpolago Republiki Hrvaški na podlagi članstva v Evropski uniji, pristojne enote lokalne samouprave iz leta v leto izvajajo prenovo in širitev trgov, ulic in pločnikov. Gradijo se nova in obnavljajo obstoječa sprehajališča in kopališča, urejajo steze za pešce in kolesarje okoli otoka, gradi najsodobnejša pristanišča za navtični promet in na celotnem območju mreža črpalk za električna vozila. Poleg tega se gradi nova in razširjena obstoječa vodovodna in kanalizacijska infrastruktura, širi se in izboljšuje omrežje za oskrbo z električno energijo.

Ker gre samo za članek informativnega značaja, smo izpustili vrsto infrastrukturnih projektov, ki so v procesu izvajanja. Zato je nekaj sigurno: vsak, ki je bil na otoku Krku, včasih ali konec lanskega leta, mu je bilo težko ne opaziti hitrost razvoja, ki jo ta otok doživlja. Razvoj vidite skoraj z golim očesom.


Skrb za ohranjanje narave in ekologijo na otoku Krku

Glede na sklepne opombe prejšnjega oddelka lahko dobimo vtis, da se otok Krk hitro razvija in izgublja nekdanjo dimenzijo naravne oaze. Vendar to ne drži, kajti lokalne oblasti se borijo za ohranitev naravne lepote in ohranjajo naravne potenciale, ki jih imajo.

Najprej je treba poudariti, da občine na Krku svoje območje načrtujejo z redko videno enotnostjo in soglasjem, obenem pa skrbijo za enoten razvoj otoka in ohranjanje prostora. To v praksi pomeni, da občine, ki so v določenem obdobju intenzivno gradile, uvajajo restriktivnejše pogoje gradnje, tako da se lahko vlaganje v gradnjo prenese na občine, ki so prej imele manjši interes graditeljev in sicer z boljšimi pogoji. Tako se seveda ohranijo privlačnejša območja pred pospešeno izrabo, hkrati pa se z zbiranjem pristojbin za izboljšanje komunalne infrastrukture spodbuja oživljanje in razvoj zapostavljenih območij.

Poleg skrbi za urbanizem, prostorsko načrtovanje in zaščito na kopnem se otok Krk že vrsto let zavzema za ohranjanje čistosti in kakovosti morja ter varnosti na javnih kopališčih. To se kaže v številu kopališč, ki imajo Modro zastavo, mednarodno uveljavljeni simbol čistosti morja in obale, ohranjanja okolja in varnosti ter trajnostni sistem upravljanja obalnega turizma. Otoška turistična skupnost ponosno poudarja, da je od 37 plaž na Kvarnerju, ki so prejele to nagrado, 15 na otoku Krku.

V istem kontekstu okoljske čistosti, sredi leta 2005, je na otoku Krku bil uveden ekološki sistem ravnanja z odpadki, "Eko otok Krk". Ta sistem je prvi ekološki model za popolno odlaganje vseh vrst odpadkov v Republiki Hrvaški. Za izvedbo sistema Eko otok Krk je bilo na 1500 lokacij na otoku razporejenih 8.000 rezervoarjev.

Gospodinjski odpadki so razvrščeni v pet kontejnerjev (biološki odpadki, papir, PET, steklo itd.) in vsaka od sedmih enot lokalne samouprave (Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Vrbnik, Dobrinj) ima eno posebno zbirno mesto, kjer državljani brezplačno zapuščajo kosovne gospodinjske odpadke in nevarne odpadke. V okviru opisanega projekta je organizirano posebno zbirališče v Krku za nakup različnih vrst kovinske, plastične, steklene in aluminijaste embalaže. Na otoku Krku se letno zbere okoli 18.000 ton komunalnih odpadkov, od tega se jih v turistični sezoni zbere približno 2/3, trenutno pa se ločeno zbira približno polovica vseh odpadkov.

V sodobno opremljenm reciklirnem dvorišču se odpadki razvrstijo in reciklirajo, nerazvrščeni odpadki se odlagajo z najsodobnejšimi metodami na odlagališču Treskavac. Cilj lokalne komunalne družbe Ponikve d.o.o. je letno povečanje deleža razvrščenih odpadkov za 2 na 3%. Zato si prizadevajo za promocijo sistema in izobraževanje prebivalstva s pošiljanjem informativnih materijalov zraven računov, daril v obliki komposta, izobraževanjem v šolah in vrtcih ter z otroki v okviru organiziranih delavnic, predstavitev in obiskov reciklažnega dvorišča in odlagališča.

In končno, v skladu s splošnim okoljskim trendom je bilo sredi leta 2016 zgrajenih enajst motornih polnilnic za električne avtomobile, razporejene vzdolž celotnega otoka, kot skupni projekt vseh otoških lokalnih samouprav. Gre za najnovejšo dokončano dejavnost v vrsti začetih programov, povezanih z javno razsvetljavo, energetsko učinkovitostjo, obnovljivimi viri energije, infrastrukturo elektronskih komunikacij in e-mobilnostjo. Vse se intenzivno izvaja v okviru projekta "ENO Krk", katerega cilj je, da do leta 2030 Krk postane popolnoma energetsko neodvisen otok.


Nepremičnine na otoku Krku

Nenazadnje, značilnosti opisane v prejšnjih odstavkih, so povzročile veliko zanimanje za naložbe in nakup zasebnih in poslovnih nepremičnin na otoku Krku. Glede na število nakupov nepremičnin letno otok Krk izstopa od večjih hrvaških mest, kot sta Reka in Split, čeprav je razlika v velikosti prebivalstva nepredstavljiva.

Poleg splošne privlačnosti otoka Krka so ključni dejavniki, ki so že vrsto let podpirali tovrstne naložbene trende, transparentnost javne uprave, pravna varnost in dobra ureditev ter hitrost upravnih storitev. Vse to vodi v možnost enostavnejših in hitrejših obračanj investiranih sredstev in krajšega časa donosnosti naložbe. Zato se na skoraj vsakem koraku otoka Krk gradi in prodaja nepremičnine različnih vrst, različnih standardov kakovosti in seveda široke palete stroškov.

Na splošno se cene nepremičnin gibljejo od srednjih do zelo visokih. Za splošni standard otoka Krka je najpomembnejše dejstvo, da cene nepremičnin stalno rastejo že dvajset let. Na tem otoku ni poceni nepremičnin. Razlog za to niso brezobzirni prodajalci, ampak preprosto dejstvo: nepremičnine na otoku Krku so v povprečju veliko bolj kakovostne kot v večini drugih obalnih krajev, ki (žal samo) z lepoto lahko konkurirajo otoku Krku.

Takšne postavke nekomu ne bodo všeč, vendar pa jih je zelo težko razložiti. Zakaj? Ko govorimo o kakovosti, se ne osredotočamo le na kakovost gradnje in materialov, ki jih gradimo, temveč na celotno dekorativno okolje, v katerem se nahajajo nepremičnine.

V prvi vrsti gre za nepremičnine, ki so večinoma legalno zgrajene, saj je na tem področju javna uprava na tem področju v primerjavi s preostalim delom Hrvaške dosti boljša. Potem gre za nepremičnine, ki niso le v najbolj razvitem delu Republike Hrvaške, temveč tudi v delu, ki napreduje hitreje kot kateri koli drug kraj te lepe države. To je razvidno iz značilnostih otoka, ki smo jih opisali že prej, vendar pa imate celo vrsto značilnosti, ki jih nismo uspeli pokriti. Nazadnje, kar je najpomembneje, nepremičnine na otoku Krku imajo skoraj vedno kupca.

Torej, če želite kupiti nepremičnino ali investirati v projekt na otoku Krku, bodite pripravljeni dosti plačati za tisto, kar kupujete. Ponudba nepremičnin na otoku Krku bo vključevala vrsto nepremičnin od srednjega standarda do novih luksuznih nepremičnin na elitnih lokacijah. Povprečna nepremičnina na otoku Krku je pravno urejena, dobre kakovosti, na dobri lokaciji (ker na otoku Krku ni slabih lokacij), je zaželjena in ima visoko ceno, ki počasi, a zanesljivo narašča. Zato ni presenetljivo, da se naraščajoče število tujcev, zaradi nizkih obrestnih mer v domačih bankah, odloča o individualnih ali skupinskih naložbah s pridobitvijo elitnih nepremičnin na Krku. Takšne nepremičnine je mogoče uvrstiti v turistični promet in doseči dobro donosnost, zaradi potrebe pa jih je mogoče relativno hitro prodati.

Iz navedenega izhaja, da je izvedljivost naložb v nepremičnine na območju otoka Krka več kot očitna. Edine stvari, ki jih potrebujete, sta dobra strategija in odločitev. Ostalo prepustite nam.