16.06.2019

Zakaj je vredno vlagati v nepremičnine?

Zakaj je vredno vlagati v nepremičnine?

Že od davnih časov se posest zemljišč in nepremičnin obravnava kot bogastvo. Prav kakor včasih, tudi danes mnogi menijo, da je bogat tisti, ki ima v lasti več hiš ali stanovanj. Nepremičnine se ne obravnavajo samo kot življenjski prostor, temveč tudi kot pomembna investicija ki se razlikuje od finančnih sredstev in drugih vrst premoženja v katere lahko posamezniki vlagajo svoje prihranke. Nepremičnina lahko prinese lastniku velike ugodnosti, zato je pomembno upoštevati vse dejavnike v času sprejemanja odločitve o investiranju. V nadaljevanju podajamo nekaj funkcij, ki vam lahko pomagajo pri odločanju, kdaj morate svoj denar vložiti v nepremičnine.

 

Stabilnost in stalna rast cen nepremičnin 

Samoumevno je, da po končani naložbi pričakujemo donos naložbe, pa tudi potencialne dobičke. Vsaka naložba prinaša določeno tveganje, katerega se mora vsak vlagatelj zavedati preden začne s podvigom. Za razliko od naložb v finančne instrumente kot so delnice, obveznice ali investicijski skladi, se naložba v zemljišča in nepremičnine šteje za varno obliko naložbe.  

Velike finančne izgube zaradi nestabilnosti finančnega, pa tudi deviznega trga so povzročile zmanjšanje zaupanja javnosti v to vrsto naložb. Prav tako je za vlaganje v finančna sredstva potrebno poznati način delovanja finančnega trga in trga vrednostnih papirjev ter uporabljati storitve pooblaščenih borznih posrednikov. Pomanjkanje poznavanja finančnih trgov je eden od razlogov, zakaj mnogi posamezniki , da ne tvegajo bistvenih finančnih izgub, neradi vlagajo v tvegani kapital. Ljudje se na splošno ne zavedajo tveganja, ki obstaja na trgu deviz in vrednostnih papirjev. Tisti, ki so manj nagnjeni k takšnim stopnjam tveganja raje potem izberejo drugo vrsto naložbe – najpogosteje naložbe v nepremičnine, ki se nahajajo na privlačnih lokacijah, pogosto na znanih turističnih destinacijah.  

Prav cene na teh lokacijah, ki nenehno naraščajo in so stabilne, so ena največjih prednosti za njihove lastnike. Vse večja prepoznavnost Hrvaške kot turistične destinacije vpliva na stalno rast cen zemljišč in nepremičnin na atraktivnih lokacijah na Jadranu, ali tudi v bližini glavnih turističnih destinacij. Takšna prepoznavnost investitorjem zagotavlja ne samo donosnost naložb temveč tudi možnost dodatnega zaslužka, če se odločijo za prodajo. 

 

Stabilnost in donosnost naložb 

Stabilnost in stalna rast cen zagotavljata povečanje vrednosti nepremičnin in naložbe v takšna sredstva se obravnavajo kot bolj stabilne od drugih vrst naložb. Vrednost finančnih sredstev lahko zaradi različnih gospodarskih in političnih dogodkov čez noč pade. Cene nepremičnin se ohranjajo, medtem ko se vrednost denarja in delnic lahko bistveno poveča oziroma tudi zmanjša. Na primer, z nakupom paketa delnic lastnik nikoli ni prepričan ali bo ta paket zagotovil dodaten zaslužek naslednje jutro, ali bo njegova cena drastično padla in povzročila velike finančne izgube.  

Po drugi strani, vrednost kupljene nepremičnine ne more pasti na nič, temveč raste če njen lastnik dodatno vlaga v obnovo in opremljanje, pa tudi zaradi spremenjenih tržnih razmer, ki niso pod nadzorom investitorja, zaradi povečanega povpraševanja, ali večje privlačnosti mesta. Zato lahko rečemo, da naložbe v nepremičnine omogočajo tudi večji nadzor kot naložbe v finančna sredstva. Če vrednost nepremičnine na trgu pade medtem ko načrtujete prodajo vaše lastnine, vedno lahko počakate, ali dodatno vlagate da bi spet povečali vrednost. Pri trgovanju z vrednostnimi papirji na splošno ne morete storiti ničesar, ampak upati da bo podjetje, v katerega vlagate, izšlo iz krize ali pa prodate delnice, da bi prihranili tisto malo, kar lahko še shranite. Ko vlagate v nepremičnine, si krojite lastno usodo, medtem ko vam na finančnem trgu usodo vendarle kroji nekdo drug. 

 

Nakup nepremičnin kot način varčevanja 

Obrestne mere za vezane vloge postajajo nižje in nižje in zaradi tega ta vrsta varčevanja postaja manj privlačna oblika zaslužka. Iz tega razloga številni posamezniki iščejo alternativni način zaslužka, da bi povečali svoj kapital. Kot je že pojasnjeno, naložbe v delnice in obveznice predstavljajo preveliko tveganje za nekoga, ki želi ohraniti vrednost svojih sredstev in takšna oseba raje vlaga v varčevanje. Toda zaradi nizkih obrestnih mer, mnogi posamezniki namesto varčevanja v bankah raje kupujejo nepremičnine.  

Nepremičnina se lahko uporablja za različne namene in lahko prinese večji prihodek od zneska obrestne mere vezane vloge, s pomočjo oddaje v najem. In medtem ko so obrestne mere za vezane vloge zmeraj nižje, se najemnine za hiše in stanovanja povečujejo in bodo še naprej rasle v prihodnosti. Zagreb in Jadran so v ospredju po destinacijah z najvišjimi cenami najema. Zaradi takšnih tržnih okoliščin se lastna nepremičnina vedno splača, ker le ta ni le življenjski prostor, temveč tudi prostor, ki se lahko spremeni v vir prihodka.  

Če se odločite, da boste izplačali svoje prihranke, bo znesek z obrestnimi merami precej nižji od prihodka, ki bi ga ustvarili z najemom vašega doma ali stanovanja. Obrestne mere za vezane vloge v eurih so danes nižje od odstotka in zato bi za varčevanje v višini 100.000 EUR z obrestno mero 0,60% letno, zaslužili 600 evrov na leto. Po odbitku davkov in pristojbin bi se ta znesek zmanjšal na 520,80 EUR. Po drugi strani, oddajanje stanovanja v najem v znesku 3000 HRK na mesec (po odbitku davkov in pristojbin katerih stroški bi znašali 297,36 HRK na mesec) prinese 32.431,68 HRK na leto.  

V kontinentalni Hrvaški prevladujejo mesečne stopnje najemnin, še posebej v Zagrebu, kjer mnogi študenti iščejo stanovanje. Študentsko povpraševanje narašča tudi zaradi rasti tujih študentov. Na Jadranu, zaradi velikih fluktuacij turistov, prevladuje najemnina na dnevni ali tedenski ravni. V turistični sezoni so zato dohodki od krajših najemnin celo višji od tistih na mesečni ravni. Prav tako različne spletne platforme omogočajo najemnikom da hitro in z nizkimi stroški uresničijo zasedenost do 100% v celotni sezoni. Tako je mogoče v samo nekaj mesecih zaslužiti dobiček, ki ga morda nikoli ne bi ustvarili z opcijo vezane vloge v banki.  

Zaradi možnosti najema nepremičnin in ustvarjanja večjih prihodkov, predvsem v turistični sezoni, narašča tudi vrednost same nepremičnine. Nepremičnine takšnih značilnosti, na dobri lokaciji, so vse bolj zaželene na trgu in zaradi visokega povpraševanja na trgu nepremičnin še naprej rastejo. Poleg stanovanj in apartmajev so vse bolj priljubljene tudi počitniške hiše, zanimive domačim in tujim turistom. To povečanje vrednosti nepremičnin omogoča lastniku prodajo po znatno višji nakupni ceni in dodaten zaslužek.  

Prihodki od oddajanja nepremičnin lahko dosežejo velike stroške, kot so stroški popravila, prenove, vzdrževanja, pa tudi stroški kreditnih obveznosti, s katerimi je bila kupljena nepremičnina. Vse kar ostane po plačilu stroškov predstavlja znesek čistega zaslužka najemodajalca. V tem pogledu so najemniki tisti, kateri povrnejo naložbo in vi kot lastnik stanovanja lahko uporabite preostali znesek za nove naložbe ali kot varčevanje za upokojitev. Dosedanji trendi kažejo na vse večje število posameznikov, ki se odločajo za prodajo svojih hiš ali stanovanj, pogosto večjih od 100 kvadratnih metrov, ker si želijo manjše stanovanje. Razliko med nakupom in prodajo po upokojitvi uporabljajo za življenjske stroške.  

 

Uporaba nepremičnin za lastne namene 

Poleg finančnih ugodnosti, ki jih nepremičnina omogoča lastniku v obliki prihodka od najemnine, ponuja tudi drugačne ugodnosti, če se prostor uporablja za osebne namene. Nepremičnina zagotavlja udobje, je naša in se ne počutimo kot gostje ali tujci v hiši ki je v lasti drugih. To je prostor kjer živimo, in kot njegovi lastniki smo dolžni plačati stroške, vzdrževanje in vlagati vanj, da ohranimo njegovo vrednost. Lastna nepremičnina pomeni, da nimamo stroškov plačevanja najemnin in stroškov hotelske nastanitve. Kot lastnik nepremičnin lahko ustvarite le dodano vrednost - z vidika podnajemnika, ki si morda želi lastno stanovanje, ali pa z vidika najemodajalca, ki lahko dodaten prostor oddaja v najem. 

 

Začetek investicijskega podviga 

Številne ugodnosti naložb v nepremičnine je treba uporabiti na pravi način. Pred vsakim naložbenim tveganjem je modro zbrati informacije o možnostih in raziskati razmere na trgu. Upoštevati je treba tudi izbiro ustrezne lokacije, velikost objekta ter razporeditev prostorov. Bolj atraktivna lokacija pomeni višje cene nepremičnin na tej lokaciji, vendar pa je verjetno, da bodo te cene v prihodnosti rasle in prav zato boste morali pametno izbrati pravi trenutek za nakup nepremičnin. Privlačnost lokacije bo olajšala iskanje najemnika, če se kot lastnik odločite ustvariti dohodek na ta način.  

Razen lokacije je potrebno najti tudi nepremičnine ustrezne velikosti, katere vam najbolj ustrezajo. Pogosto zaradi značilnosti zemljišča in okolice ni mogoče zgraditi nepremičnin,  katerih velikost bi ustrezala večini vlagateljev. V mestih so to običajno manjša stanovanja, medtem ko so na obrobju mest hiše, ki se raztezajo na velikem območju. Lahko rečemo, da se lokacija in velikost prostora pogosto ne gibljeta v isti smeri. Razen velikosti prostora je pomembna tudi razporeditev prostora, ki jo je treba upoštevati, odvisno od namena za katerega je nepremičnina kupljena. Pri stanovanjih je pomembno upoštevati značilnosti stavbe, oziroma zemljišča na katerem se nahaja stanovanje, sam objekt in njegovo starost.  

Pri nakupu nepremičnin je potrebno upoštevati vse omenjene dejavnike , da bi se ob koncu naložba izplačala. Višja vrednost nepremičnine pomeni vlaganje večjega zneska, a to pomeni daljše obdobje donosnosti naložb. Zato preden sprejmete odločitev prav dobro razmislite, ali je pomembnejši nekoliko hitrejši in nižji zaslužek ali ste pripravljeni vlagati več in počakati dlje za večjo vrednost in večji donos naložbe.