16.03.2020

Kako varno kupiti nepremičnino?

Kako varno kupiti nepremičnino?

Večja kot je naložba, večje je tveganje njene plačilne nedonosnosti. Ko kupujemo nepremičnino, želimo biti prepričani, da vlagamo svoj denar v nepremičnino, ki je v resnici toliko vredna. Vsak kupec želi kupiti nepremičnino, ki bo ustrezala njegovim željam in bo zahtevala čim manj dodatnih naložb, kot sta na primer nadgradnja ali prenova. 

Poleg nepremičnine same varen nakup predstavlja tudi urejenost lastniške in tehnične dokumentacije. Vse te dejavnike je treba upoštevati pri odločanju o nakupu nepremičnine, pa tudi pri iskanju ustreznega načina za varno nakupovanje. Zato je za varno nakupovanje nepremičnine priporočljivo upoštevati spodnje nasvete. 


Informirati se na zanesljivih lokacijah glede postopka nakupa 

Bistveno je informirati se o sami nepremičnini, pogojih in vseh potrebnih korakih nakupa in prodaje, da ne bi ogrozili naše naložbe. Od zbranih podatkih je v veliki meri odvisno, ali bo potencialni kupec pripravljen podpisati kupno pogodbo. 

Preden začnete proces iskanja nepremičnine, je priporočljivo, da se informirate kako se postopek pogajanj izvaja. Nakup nepremičnine ni enak nakupu v trgovini, kjer je dovolj, da vzamete izdelek in ga plačate na blagajni. Gre za zapleten proces, ki zahteva sprejetje različnih korakov pred in po podpisu pogodbe o prodaji. 

Pri izvajanju raziskav o samem postopku so pomembni tudi viri informacij in načini, ki se uporabljajo pri izvajanju raziskav, saj niso vsi viri enako zanesljivi. Večino podatkov se lahko zbira prek interneta z uporabo Prostorskega informacijskega sistema občin (PISO), ki predstavlja edinstven register katastra in zemljiških knjig. S tem sistemom zainteresiranimi med drugim lahko zbirajo informacije o lastninski strukturi premoženja in njegovi lokaciji v prostoru. 

Zanesljive informacije najdete tudi na uradni spletni strani Urada za gradbeništvo, občin in ustreznih ministrstev, Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje. Za nadaljnja pojasnila lahko vedno obiščete navedene institucije, ki bodo z veseljem odgovorile na vaša vprašanja. 


Poiščite pomoč strokovnjaka 

Informacije se lahko zbirajo osebno, z lastnimi raziskavami, ali pa z uporabo storitev strokovnjakov za nepremičnine. Lahko se obrnete na osebo z izkušnjami, ki ji zaupate, ali na specializirano nepremičninsko agencijo. Večina kupcev ni seznanjena z delovanjem trga nepremičnin in zahtevano dokumentacijo. Pogosto se zgodi, da kupci napačno razlagajo dokumente in zato potrebujejo strokovno pomoč za dokončen nakup nepremičnine. 

Nepremičninske agencije zaposlujejo strokovnjake, ki dnevno najdejo in prodajajo nepremičnine in poznajo gibanje cen nepremičnin na trgu ter davčne in druge pravne predpise. Ti svojim strankam ponujajo nakup nepremičnin šele potem, ko temeljito preverijo vse nepremičnine, in sicer ne samo s preverjanjem vse dokumentacije, temveč tudi s terenskim delom, da bi zagotovili, da je stanje nepremičnine v istem stanju kot v lastniški in tehnični dokumentaciji. V celotnem procesu nakupa nepremičnin agencije svetujejo svojim strankam in vodijo pogajanja z nasprotno stranjo v njihovem imenu. 

Kot kupec boste z najemom nepremičninske agencije prihranili veliko časa in denarja, saj bodo le-ta za vas uredila vse potrebne upravne postopke, ob tem pa bo tudi zagotovljeno, da bodo njihove storitve strokovne in legalne. Več o prednostih najema nepremičninskih agencij lahko preberete tukaj. 


Previdno preglejte nepremičnino 

Normalno je, da želite nekaj videti, preden to kupite. Čeprav on-line prodaja postaja vse bolj priljubljena, pa isti trend ni prisoten na trgu nepremičnin. Ni dovolj, da bi premoženje videli samo na sliki, da bi se prepričali, da ustreza vašim potrebam. Vsako premoženje je treba skrbno pogledati v živo. 

Nobena nepremičnina ni popolna, vedno obstajajo kakšne pomanjkljivosti. Pri tem je pa vprašanje, koliko so izrazite in ali jih lahko opazite. Več časa si vzamete, da si ogledate sobe in druge značilnosti, več informacij boste zbrali o njenem trenutnem stanju. Ni dovolj samo hitro pogledati, premalo je zgolj vaš pregled, temveč je potrebno tudi postavljati vprašanja, ki vas zanimajo, osebi, ki to nepremičnino prodaja ali razkazuje. 

Na ta način boste prepričani, da ste dobro pregledali nepremičnino in da ste pred odločitvijo o nakupu upoštevali vse dejavnike. Če opazite kakršne koli pomanjkljivosti ali potencialne pomanjkljivosti, ki še niso toliko vidne, ker gre za na novo zgrajeno nepremičnino, se lahko obrnete tudi na strokovnjaka na področju gradbeništva. 

Strokovnjaki v gradbeništvu bodo zagotovo spoznali pomanjkljivosti nepremičnin vnaprej in vam dali svoje mnenje, ki vam bo pomagalo ugotoviti donosnost vaše investicije. Nihče ne želi prepozno izvedeti, da so potrebne velike dodatne naložbe v nepremičnino. Ta napaka je najpogosteje posledica nemarnega pregleda nepremičnin in ima resne posledice za svojega kupca. 


Previdno preverite lastniško in tehnično dokumentacijo 

K vsaki nepremičnini je priložena pripadajoča lastniška in tehnična dokumentacija. Lastniška dokumentacija prikazuje lastništvo nad nepremičnino, ne glede na to, ali gre za samo lastništvo ali katero izmed oblik solastništva. Za varno nakupovanje je bistveno, da je ta dokumentacija urejena, vsi solastniki pa se morajo strinjati s prodajo nepremičnine, da je možno izvesti postopek odkupa. 

Prav tako je lahko lastništvo nad nekaterimi nepremičninami obremenjeno z zastavno pravico banke, kupec pa bi moral zato prevzeti postopke, potrebne za pravočasno izplačilo preostalega dolga do banke, da bi izbrisali breme nepremičnine iz zemljiške knjige. 

V primeru tehnične ali gradbene dokumentacije so ključni dokumenti dovoljenje za gradnjo in dovoljenje za uporabo. Stanje nepremičnine, ki je navedeno v gradbenem in uporabniškem dovoljenju, mora ustrezati njenemu dejanskemu stanju, da obstaja zakonitost te nepremičnine. V nasprotnem primeru je nepremičnina nezakonito zgrajena. Da bi se izognili pravnim težavam, je treba preveriti vso lastninsko in tehnično dokumentacijo v zvezi z nepremičnino. 

Prodajalci se pogosto ne zavedajo problematičnosti njihove dokumentacije in se pogosto sploh ne zanimajo za "urejanje", saj želijo, da bi se vso breme prevalilo na kupca. Če niste seznanjeni s takšnimi primeri in niste strokovnjak, se boste znašli v situaciji, ko boste morali vložiti čas in denar, da uredite dokumentacijo. 

Zato se lahko obrnete na nepremičninsko agencijo, ki bo temeljito preverila ustreznost lastniške in tehnične dokumentacije, preden vam bo ponudila nepremičnino, ki bi vas zanimala kot kupca. Na ta način boste prepričani, da nepremičnina, o kateri razmišljate, dejansko ima zavarovano lastnino in da je njena gradnja zakonita. Več o lastnostih lastniške in tehnične dokumentacije, ki zagotavlja, da je nepremičnina primerna za prodajo, in vrsto dokumentacije, odvisno od letnika gradnje nepremičnine, lahko preberete tukaj. 


Dobro razmislite, preden sprejmete odločitev o nakupu 

Pravijo, da je jutro pametnejše od večera in da mora vsaka odločitev biti sprejeta s hladno glavo. Včasih smo na prvi pogled navdušeni nad nečim, in čutimo potrebo po takojšnjem nakupu tega izdelka, ne da bi razmišljali. Takšni postopki, v primeru nakupa nepremičnin, lahko imajo usodne posledice. Še posebej na trgu nepremičnin, kjer ni vse tako kot se zdi. Nepremičnina je lahko v odličnem stanju, na odlični lokaciji, vendar ne pomeni, da je njena dokumentacija urejena. Kot kupec nepremičnin, nikoli ne bi smeli sprejeti takih hitrih odločitev. Morate upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na varnost nakupa nepremičnin. 

Poleg finančne izgube lahko slabe odločitve vodijo tudi do pravnih posledic, še posebej, če ste kupili nepremičnino, ki ni v skladu s predpisi in njeno lastništvo ni urejeno. Če obstajajo dvomi glede lastnine, se obrnite na strokovno pomoč. Tehten razmislek pred odločitvijo o nakupu bo zagotovilo, da bo vaša sanjska nepremičnina kupljena na varen način. 


Zagotovite varno izvajanje postopka prodaje in nakupa 

Končni korak, ko ste se informirali o postopku odkupa, skrbno pregledali nepremičnino, dobro preverili lastništvo in tehnično dokumentacijo ter upoštevali donosnost same naložbe, je izvajanje samega postopka nakupa in prodaje. Kot v prejšnjih korakih je pomembno zagotoviti, da je izvajanje tega postopka varno. V tem primeru svetujemo, da uporabite storitve uradne in licencirane nepremičninske agencije ali odvetniške pisarne, da zagotovite, da se sam postopek izvaja na pravilen način. 

Obstajajo različni načini, s katerimi se lahko izvede postopek odkupa, med katerimi sta najpogostejši dve poti. Prvi je sklenitev predpogodbe o prodaji nepremičnin. V okviru predpogodbe se plača predplačilo ali gotovinsko plačilo v višini približno 10% pogodbene cene. V predpogodbo se vnesejo osnovni podatki o zemljiškoknjižnih podatkih same nepremičnine (katastrska občina, številka parcele, številka zemljiškoknjižnega vložka v katerega je vpisana nepremičnina), opis nepremičnine (naslov, skupna površina, opis prostora, stanovanje in številka nadstropja), cena nepremičnine, datum sklenitve končne pogodbe in da je kupec dolžan poravnati varščino prodajalcu. V primeru, da kupec odstopi od nakupa, prodajalec zadrži varščino. V obratnem primeru mora prodajalec kupcu plačati dvakratni znesek varščine. 

Drug način izvedbe prodaje je podpis pogodbe o nakupu in plačilo nakupne cene v celoti takoj po dogovoru o nakupni ceni, pogojih nakupa in o rokih med kupcem in prodajalcem. Za pripravo kupoprodajne predpogodbe in/ali pogodbe je priporočljivo, da uporabite storitve pravne osebe, ki ji zaupate - odvetnika ali pooblaščenega posrednika za posredovanje z nepremičninami, saj s tem zagotovite, da ste kot kupec v pogodbi dobro zaščiteni in da se izognete morebitnim goljufijam. 

Oba tipa dokumentov se lahko overita pri notarju. Vendar se pa predpogodba o prodaji nepremičnine načeloma ne overja in ima kot taka enako pravno veljavo. Po drugi strani pa dokončno pogodbo o kupoprodaji mora obvezno overiti notar. Več o izvedbi postopka nakupa in prodaje lahko preberete tukaj. 

Če upoštevate vse zgoraj navedene korake in nasvete, tveganje zaradi morebitne nedonosnosti investicije ne bo le drastično zmanjšano, temveč bo v večini primerov tudi odpravljeno. Zagotovili boste, da je nepremičnina, ki ustreza vašim željam in okusom, kupljena na varen in zakonit način.