17.06.2019

Zakaj najeti nepremičninsko agencijo?

Zakaj najeti nepremičninsko agencijo?

Nakup nepremičnine je ena najpomembnejših življenjskih odločitev. Postopek iskanja ustrezne nepremičnine je lahko dolgotrajen in pogosto povzroči velike glavobole vsem ki želijo vlagati svoje prihranke pri nakupu doma ali stanovanja. Če skozi celoten proces greste brez strokovne pomoči oz. sami, lahko naletite na številne ovire in boste morali vlagati veliko več svojega časa in denarja ter se oborožiti s potrpežljivostjo in vztrajnostjo. Zaradi vseh teh ovir si želimo ta proces čim prej dokončati, hkrati pa ne uživamo v postupku odločanja kolikor smo pričakovali. Da bi ta proces olajšali, lahko najamemo specializirano agencijo za iskanje in nakup nepremičnin. Zaradi številnih ugodnosti se svetuje posredovanje nepremičninskih agencij, ko se odločite za naložbe v nepremičnine. 

 

Znanje in izkušnje strokovnjakov na gibanju nepremičninskega trga 

Agencije zaposlujejo strokovnjake, ki vas bodo s svojim znanjem in izkušnjami vodili skozi vse potrebne faze, da se lahko hkrati vpišete kot lastniki zemljišča. Če niste seznanjeni z načinom delovanja nepremičninskega trga in po poklicu niste ekonomist, lahko naletite na različne težave. Trg nepremičnin je kompleksen, odvisen je od nihanj cen in ga je treba stalno spremljati, da bi si zagotovili zadovoljivo razmerje med ceno in kakovstjo kupljene nepremičnine.  

Zaradi vsakodnevnih obveznosti večina ljudi nima časa potrebnega za spremljanje dogajanja na trgih, ki se med seboj razlikujejo glede izdelka in storitev. Iz tega razloga obstajajo nepremičninske agencije, ki pomagajo vsem katere zanima iskanje najbolj ustreznih nepremičnin.  

Strokovnjaki imajo specializirano znanje o nepremičninah in njihovem trgu, po drugi strani pa tudi izkušnje, ki temeljijo na vrsti uspešnih nakupov in prodaj. Prav zaradi vsakodnevnih zadev pri iskanju in prodaji nepremičnin so strokovnjaki vedno razpoložljivi. To dejstvo pa nam pri prodaji ali kupovanju nepremičnine lahko prihrani veliko časa in denarja.  

 

Poznavanje davčnih in drugih zakonskih predpisov v povezavi z nepremičninskim trgom 

Strokovnjaki so tudi globoko seznanjeni z davčnimi in drugimi pravnimi predpisi v zvezi z nakupom nepremičnin. Zakoni se pogosto spreminjajo in je zato treba pravočasno slediti spremembam, da bi izkoristili vse prednosti in se izognili morebitnim dodatnim stroškom. S ciljem vzdrževanja profesionalizma in zagotavljanja kakovostnih storitev svojim strankam, nepremičninski posredniki sledijo vsem zakonskim spremembam, ki so v povezavi z njihovim poslovnim področjem in o tem obveščajo svoje stranke.  

Kot stranki nepremičninske agencije vam ni treba samostojno spremljati zakonskih sprememb – to bo za vas storila agencija. Strokovnjaki nepremičninskih agencij opozarjajo svoje stranke o zakonih ki jih je treba upoštevati ob nakupu ali prodaji nepremičnine. Potem podajo svoje mnenje in predlagajo nasvet kako ukrepati v primeru sprememb. 

 

Dobro poznavanje trga nepremičnin na določenem območju 

Trg nepremičnin je treba opazovati glede na vrsto nepremičnin, ki jih je treba kupiti ali prodati ne le z vidika povpraševanja in prodaje. Te vključujejo stanovanja, hiše, vile, apartmaje, poslovne prostore itd. Prav tako so cene nepremičnin odvisne tudi od njihove velikosti, stanja in lokacije na kateri se nahajajo. Nepremičninski posredniki dobro poznajo trende na teh trgih in izvajajo analizo gibanja cen, ponudbe in povpraševanja da bi izbrali najboljšo nepremičnino za svoje stranke ali jo prodali po ceni po kateri jo želi prodajalec prodati.  

Na tem področju nam lahko strokovno znanje prihrani veliko časa in denarja, saj kot fizične osebe nimamo tako globokega vpogleda na trg in pa tudi ne dostop do vseh informacij, ki jih potrebujemo za čim bolj racionalno odločitev. Tudi glede na veliko podatkovno bazo in bazo znanja o nepremičninah, nepremičninske agencije lahko odkrijejo veliko več nepremičnin za nakup ali prodajo, kot bi jih odkrili sami. V skladu s tem se nam ponuja veliko večji izbor nepremičnin, bodisi z vidika povpraševanja bodisi z vidika prodaje.  

 

Poglobljeno preverjanje in priprava vseh nepremičnin za prodajo 

Na trgu nepremičnin so ponujene različne vrste nepremičnin in se pogosto zgodi da so te precenjene. Če ne poznamo običajnih cen nepremičnin glede na njihovo starost, stanje, velikost in lokacijo, lahko sprejmemo napačno odločitev ter se odločamo za nakup po višji ceni od dejanske vrednosti nepremičnine. V primeru prodaje hiše ali stanovanja se pa zgodi prav obratno – prodaja se po precej nižji ceni kot bi bila realna.  

Zaradi tega, nepremičninske agencije temeljito preverjajo vse vrste nepremičnin na trgu, ki izpolnjujejo zahteve svojih strank. Izvaja se ocenjevanje nepremičninskega trga, vključno z določitvijo gradbene vrednosti nepremičnine in preverjanjem pravnega statusa nepremičnine. Preverjanje pravnega statusa zagotavlja, da premoženje ni obremenjeno, po tem se pa podatki o lastništvu in prostorski dokumentaciji navzkrižno preverijo z dejanskim fizičnim stanjem premoženja.  

Nepremičnine se preverjajo tudi na terenu, nepremičninski posredniki se namreč odpravijo na območja tj. lokacije kjer se posamezne nepremičnine nahajajo. Posredniki naj bi preverjali ali nepremičnine ustrezajo opisu v oglasu in če izpolnjujejo merila potencialnega kupca. Po temeljitem preverjanju, strokovnjaki nepremičninske agencije predlagajo možnosti, ki jih bodo ponudili stranki. 

 

Pomoč in svetovanje pri določanju vrednosti nepremičnin in vodenju pogajanj 

Po izvršitvi temeljitega pregleda in po predstavitvi možnosti nepremičnin katere bi lahko ustrezale strankam, stranke odločajo katere nepremičnine želijo obiskati. Pomoč nepremičninskih posrednikov prihrani veliko časa, kajti že na začetku imamo ožjo izbiro nepremičnin, ki bi nas morda zanimale in v tem primeru ni treba zapravljati dodatnega časa za iskanje nepremičninskih oglasov, katerih vrednost in kakovost sta vprašljiva. Mi kot stranke, po obisku posamezne nepremičnine, lahko enostavno sprejmemo odločitev o nakupu in nam strokovnjaki nepremičninske agencije lahko pomagajo skozi ta proces s svojim strokovnim svetovanjem.  

Po drugi strani bodo pa, če želimo prodati svojo nepremičnino, nepremičninske agencije ocenile vrednost nepremičnine in jo poskušale prodati na trgu po najugodnejši ceni za svojega prodajalca. Tudi v tem primeru bomo kot prodajalci privarčevali veliko časa, kajti nepremičnisnke agencije bodo poskrbele za iskanje potencialnega kupca. Enkrat ko najdejo zainteresiranega kupca, bomo prejeli obvestilo in ponudbo za pomoč potrebno pri vodenju nadaljnjih pogajanj.  

Samoumevno je dejstvo, da si kupci želijo doseči nižjo nabavno ceno, pri čemer pa prodajalci na drugi strani iščejo čim višjo prodajno ceno. Zaradi nasprotnih pričakovanj je pogosto celoten proces dolgotrajen in naporen, dokler kupec in prodajalec ne najdeta skupnega kompromisa. Prav ta proces lahko olajšajo strokovnjaki za nepremičnine, zlasti zaradi dolgoletnih izkušenj pri vodenju pogajanj. 

 

Zagotavljanje pravne varnosti dela 

Če se odločimo da bomo samostojno kupili nepremičnine, brez specializiranih posrednikov, nikoli ne moremo biti prepričani, da bo nasprotna stranka ravnala v skladu z zakonskimi in moralnimi načeli. Obstajajo pa številni različni primeri takih situacij. Na primer, kupci včasih v precejšnji meri preplačajo nepremičnino ali se odločijo za nakup nepremičnin katere nam prinesejo še dodatno pravno breme, predvsem zaradi nezadostnega poznavanja načel delovanja nepremičninskega trga.  

Nepremičninske agencije so posredniki, ki zagotavljajo da bo celoten postopek nakupa nepremičnin potekal pregledno in zakonito. Glede na to, da so agencije pravne osebe specializirane za posredniške dejavnosti pri prodaji in nakupu na trgu nepremičnin, za njih ne obstaja samo poslovni interes, temveč so tudi pravno zavarovane za poklicno odgovornost. Zato smo lahko prepričani, da bodo naše storitve opravljene profesionalno in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. 

 

Izvajanje vseh administracijskih postopkov 

Administracija nas v velikem številu primerov ovira pri doseganju naših ciljev in porabi veliko časa in energije. Birokratski postopki so še bolj zapleteni, zlasti ko gre za procese, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin.  

Pri nakupu nepremičnine je treba preveriti lastništvo vpisano v zemljiško knjigo. Zemljiško-knjižni izpisek oz. zemljiško-knjižni vložek vsebuje vse pomembne podatke o zemljišču – opis parcele s katastrskimi podatki, lastninski list v katerem je vpisana lastnina in bremenski list v katerem je opisano ali so nepremičnine obremenjene s stvarnimi pravicami tretjih oseb. Poleg zemljiškoknjižnega izpiska je potrebna še energetska izkaznica – v primeru novogradenj tudi gradbeno in delovno dovoljenje. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se pogosto zahteva podpis predpogodbe, ki jo mora overiti tudi notar. Šele po podpisu pogodbe o nakupu sledi registracija lastništva.  

Očitno je, da postopek vključuje pridobitev številnih dokumentov in dodatnih administrativnih stroškov. Agencije za nepremičnine se vsak dan srečujejo s takimi postopki in se zaradi svojih izkušenj zavedajo obstoja administrativnih ovir v procesu nakupa ali prodaje nepremičnin. Z izbiro storitev nepremičninskih agencij, si mi kot kupci ali prodajalci nepremičnin ne moremo privoščiti zapravljanja prostega časa zaradi obiska institucij, da bi zbrali vse potrebne dokumente, ker agencije prevzemajo odgovornost za izvajanje teh postopkov. Naša edina obveznost je, da pregledamo vse dokumente in jih podpišemo, da bi nam prodajalec lahko dal ključ od našega prihodnjega doma ali hiše.  

Z vključitvijo nepremičninskih agencij smo lahko prepričani, da bomo našli nepremičnino, ki nam bo ustrezala – z veliko manj časa in denarja kot bi proabili, če bi v celoten proces šli sami. Strokovno usposobljeni nepremičninski posredniki, zaradi svojih znanj, izkušenj, poznavanja pravnih predpisov in gibanja cen nepremičnin, nas lahko rešijo pred morebitnimi napačnimi in naglimi odločitvami, ki jih mi kot kupci ali prodajalci pogosto sprejemamo zaradi nezadostnih informacij o delovanju trga.  

Tudi zaradi omejenega dostopa do informacij in pomanjkanja prostega časa ne moremo temeljito preveriti vsake nepremičnine ki je na trgu. Pri tem nam lahko pomagajo strokovni posredniki – nepremičninske agencije, z nasvetom o sprejemu najboljše odločitve in z vodenjem pogajalskega procesa z nasprotno stranjo. Zaradi poslovne odgovornosti bo za stranko zagotovljena pravna varnost, po drugi strani se pa ne bomo sami morali ukvarjati z birokratskimi težavami. Vse ugodnosti, ki nam jih ponujajo storitve nepremičninskih agencij, lahko celoten proces olajšajo in spremenijajo v zadovoljstvo, namesto v boleče izkušnje, ki se jim poskušamo izogniti za vsako ceno.