16.01.2019

Tájékoztatás külföldi állampolgároknak

Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie a vevőnek horvátországi ingatlanok megszerzésekor?
Ingatlan vásárlásakor a vevőnek csatolnia kell a Horvát Köztársaság állampolgárságának érvényes igazolását. A Horvát Köztársaság állampolgárságát születési anyakönyvi kivonat, útlevél vagy személyi igazolvány alapján igazolják. Elegendő a fenti dokumentumok egyikének fénymásolatát csatolni az eredeti bemutatása mellett.

Vásárolhatnak-e külföldi állampolgárok ingatlanokat Horvátországban?
A külföldi állampolgárok ingatlant vásárolhatnak a Horvát Köztársaságban, feltéve, hogy azok az Európai Unió tagállamai vagy olyan országok állampolgárai, amelyek kölcsönösségben állapodtak meg a Horvát Köztársasággal az ingatlanszerzésről.  Kivételes esetekben más országok állampolgárai is. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez az EU-tagállamok állampolgárainak a vásárlás előtt horvát adószámot (OIB) kell beszerezniük. Azon országok állampolgárainak, amelyek kölcsönösségben állapodtak meg a Horvát Köztársaságban történő ingatlanszerzésről, az adószámon (OIB) kívül meg kell szerezniük a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának hozzájárulását is. Az ingatlan megszerzésének módja a Horvát Köztársaságban más országok állampolgárai számára az, hogy egy vállalkozást kell alapítani a Horvát Köztársaságban majd az újonnan alapított vállalkozás nevére lehet   az ingatlant megvásárolni.

Eladhatnak-e külföldi állampolgárok ingatlanokat Horvátországban?
Minden külföldi természetes és jogi személy adhat el ingatlant a Horvát Köztársaságban.

Mennyi az ingatlanok forgalmi adója Horvátországban?
Az ingatlanok forgalmi adója a Horvát Köztársaságban 3%. A forgalmi adó pontos összegét az az adott adóhatóság határozza meg, amelynek területén a kérdéses ingatlan található. Az ingatlanügyletekre benyújtott kérelem és az adásvételi szerződésben feltüntetett ár vagy az illetékes adóhatóság által becsült érték alapján a vevő határozatot kap a forgalmi adó összegéről. Általános szabály, hogy a forgalmi adó költségeit a vevő viseli, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

Mekkora az ingatlancsere adója?
Az ingatlanpiaci forgalmi adó szintén 3%. Ennek során mindkét fél forgalmi adót fizet a megszerzett ingatlanok után.

Mi az ingatlanok forgalmi adójának fizetési határideje?
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontját követően a vevő 30 napon belül köteles jelentést benyújtani az illetékes adóhatósághoz az ingatlanügyletekről. Meg kell jegyezni, hogy a közjegyzők az adásvételi szerződés másolatát is benyújtják az adóhatósághoz. Az adóügyi határozat kézhezvételét követően a vevő köteles az adót a határozat adóhatóságtól történő kiadásától számított 15 napon belül megfizetni.

Fizet-e adót az ingatlan értékesítésekor az eladó?
Az eladó, aki természetes személy, általában nem fizet adót. Kivételesen, ha a megvásárolt ingatlant a vétel időpontjától számított három év lejárta előtt, a vételárnál magasabb áron értékesíti, akkor 25% adót köteles fizetni az ingatlan vételárának különbözete után, amire különadót is kiszabnak,melynek értéke az egyes horvátországi településeken eltérő . Azok az eladók, akik jogi személyek, általában 25% -os általános forgalmi adót (PDV) kötelesek fizetni. A megadott százalékot az ingatlan értékének teljes összegével számolják.

A vevőnek (az eladóval együtt) közjegyzőnél kell- e hitelesíteni aláírását az adásvételi szerződésen?
A vevőnek nem kell, de a közjegyző irodájában hitelesítheti aláírását.

Mennyi az előleg összege az adásvételi előszerződés vagy a szerződés megkötésekor?
A vevő és az eladó állapodnak meg az előleg összegéről. Az előleg szokásos összege a vételár körülbelül 10% -a.